Descendants of Thomas Nielsen Ferslev and Karen Thomasdatter

Fourth Generation


54. Margrete Thomasdatter Blichfeldt (Thomas Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 15 Sep 1670 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 16 Sep 1670 in Tørring, Ringkøbing, Denmark.

12 Margrethe Thomasdatter Blichfeldt i Lemvig. 20.9.1740, fol.29.
Enke efter Søren [Jørgensen] Colding, præst [i Tørring og Heldum]. B: Anne Marie 33. FM: Nikolaj Beyer til Kongsholm [i Hanning sogn].

Margrete married Søren Jørgensen Colding on 26 Jul 1702. Søren died on 1 Mar 1707 in Tørring, Ringkøbing, Denmark.

They had the following children.

  157 M i Colding was born about 1704 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. He died about 1704 in Tørring, Ringkøbing, Denmark.
  158 F ii Anne Marie Colding was born in 1707 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. She died in Kongsholm, Hanning, , Denmark.

13 Anne Marie Sørensdatter Colding, der døde på Kongsholm [i Hanning sogn]. Skifte slutning 9.6.1741, fol.33, 40.
A:
[0) forældre Margrethe Thomasdatter Blichfeldt, skifte 20.9.1740 lbnr.12 g.m. Søren Jørgensen Colding, præst i Tørring og Heldum.
00) mormor Maren Pedersdatter.
Hendes første ægteskab med Thomas Christensen Blichfeldt (1626-1689), præst i Tørring og Heldum.
Hendes andet ægteskab med Peder Jensen Hygum, (1641-1691), præst i Tørring og Heldum.
Hendes tredje ægteskab med Poul Nielsen Vejrum, (-1701), præst i Tørring og Heldum].
Afkald fra A:
1) mors halvsøster Birgitte Sofie [Poulsdatter] Vejrum, død, var g.m. Anders [Johansen] Henckel, præst i Nøvling [og Sinding]. B: (Navne angives ikke)
2) mors halvsøster Ingeborg [Poulsdatter] Vejrum g.m. Nikolaj Beyer til Kongsholm [i Hanning sogn]
3) morbror Christen Thomsen Blichfeldt, rektor i Fredericia, [skifte Elbo herred gejstlig 11.5.1729 lbnr.29]. B: (Navne angives ikke). FM: [morbror] Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum
4) morbror Peder Thomsen Blichfeldt, præst i Vorgod [og Nørre Vium]
5) morbror Niels Thomsen Blichfeldt, død. B: en søn på Lolland hos sin mor
6) morbror Søren Lorents Thomsen Blichfeldt, 5. lektiehører i Odense skole.

55. Christen Thomasen Blichfeldt (Thomas Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 27 Sep 1672 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. He died on 2 Apr 1720 in Fredericia, Vejle, Denmark.

rektor i Fredericia

9 Afkald. 18.6.1734, fol.15B.
Afkald fra afdøde magister Christen [Thomsen] Blichfeldt, [rektor i Fredericia], [skifte Elbo herred gejstlig 11.5.1729 lbnr.29] hans 3 umyndige børn for arv efter faster Birgitte [Thomasdatter] Blichfeldt i Lemvig efter lodseddel i Lemvig 11.1.1734 til fars svoger Niels [Rasmussen] Lassen, præst i Vadum.

Christen married Ane Rasmusdatter. Ane was born about 1675.

They had the following children.

  159 F i Maren Blichfeldt was born in 1711 in Fredericia, Vejle, Denmark. She was christened on 11 Apr 1712 in Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark. She died in Apr 1712 in Fredericia, Vejle, Denmark.
+ 160 F ii Birgitte Christensdatter Blichfeldt was born in 1713. She was buried on 13 Mar 1775.
  161 M iii Thomas Otto Blichfeldt was born in 1714 in Fredericia, Vejle, Denmark. He was christened on 14 Aug 1714 in Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark.
  162 F iv Marie Cathrine Blichfeldt was born in 1716 in Fredericia, Vejle, Denmark. She was christened on 27 Nov 1716 in Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark.
  163 M v Rasmus Blichfeldt was born in 1718 in Fredericia, Vejle, Denmark. He was christened on 18 Jun 1718 in Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark.

56. Peder Thomsen Blichfeldt (Thomas Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 18 Oct 1673 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. He died in 1 trn 1725 in Fejø, Maribo, Denmark.

rektor i Nakskov, priest i Fejø

Peder married Anna Sophie Klüver on 6 Jul 1712 in Odense, Odense, Denmark.

They had the following children.

  164 F i Cecilia Margaretha Blichfeldt was buried on 12 Dec 1731 in Nykøbing, Maribo, Denmark.
        Cecilia married Hans Abrahamsen Mule.

59. Niels Thomsen Blichfeldt (Thomas Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 14 Nov 1680 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. He died in 1731 in Fejø, Maribo, Denmark. He was buried on 21 Dec 1731 in Fejø, Maribo, Denmark.

Student Odense 1703 og var derefter amanuensis hos biskop Muus i Odense.
Aflagde 8. juni 1728 i Købelev ed som degn her. Han var lille og spinkel, og den
stærke, men nærsynede sognepræst Carsten Christensen Drejer tog ham ofte
på nakken, når de skulle hjem fra gilde, for at degnen kunne udpege de reneste
steder for præsten. Venskabet tog imidlertid en brat ende, da Niels havde
giftet sig og levede i et "forargeligt, uskikkeligt og uforligeligt ægteskab".
Dette kulminerede da Niels‘s hustru kom for tidligt i barselsseng, og Niels
derfor nægtede at være fader til barnet. Drejer, præsten, afsatte da
egenhændigt Blichfeldt, og denne måtte flygte til Fejø, hvor han boede sin
sidste tid. Afsættelsen må formodentlig være blevet bekræftet af bispen

Niels married Karen Mortensdatter on 24 Jun 1730 in Købelev, Maribo, Denmark.

They had the following children.

  165 M i Jens Blichfeldt was born on 25 Jan 1731 in Købelev, Maribo, Denmark. He was christened on 27 Jan 1731 in Købelev, Maribo, Denmark.

60. Peter Thomsen Blichfeldt (Thomas Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 8 Apr 1682 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. He died on 25 Mar 1743 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 4 Apr 1743 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.

52 Peder Thomsen Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium. 24.4.1743, fol.133, første protokol fol.405B, 406B, 407B, 410B.
Enkemand efter [Lene Birgitte Ovesdatter Sander, skifte 7.1.1728 lbnr.39]. B:
1) Thomas Blichfeldt, født 30.6.1712
2) Marie Kirstine Blichfeldt, født 29.6.1716, i Horsens
3) Ove Henrik Blichfeldt, født 31.12.1717, student
4) Poul Christian Blichfeldt, født 17.5.1719, i København
5) Lisbeth Dorthe Blichfeldt, født 22.11.1720, i København
6) Hans Blichfeldt, født 14.12.1721, i Ribe skole
7) Johanne Marie Blichfeldt, født 23.1.1724, i Vorgod præstegård
8) Anders Blichfeldt, født 20.4.1725, i bogbinderlære i Horsens
9) Kirsten Blichfeldt, født 4.7.1726, i København, g.m. Hans Jacob Starup i Odense ved afkald 1752
10) Peder Blichfeldt, født 7.11.1727, i skole hos en farbror på Fyn.
FM: Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning, Nikolaj [Joachimsen] Lytken, præst i Bølling og Sædding, Mads Jacobsen Vogelius, præst Vorgod og Nørre Vium, Niels [Pedersen] Lund, præst i Ølstrup og Hover, Anders [Kjeldsen] Balslev, præst i Stavning, farbror Nikolaj Beyer.
Husholdningen blev forestået af afdødes søskendebarn Kirsten Lauridsdatter Linde.

priest in Vorgod

Sognepræst i Vorgod fra 1709 til sin død. Han
begyndte straks at føre kirkebog. Der har nok været
en tidligere, som er forsvundet. Denne første bevarede kirkebog fra Vorgod
og Nr. Vium pastorat er en lille bog på 184 sider og har indførsler til kort
efter 1814, da en ny form for kirkebøger blev indført. Alle Blichfeldts børn
blev hjemmedøbt et par dage efter fødselen, og senere fremstillet i kirken
under stort opbud af faddere.
Peder Blichfeldt var åbenbart en rigtig præstetype for sin tid. Han bakser
med sin store gård og arbejder for at få sine mange børn, 7 sønner og syv
døtre, fra hånden. Ofte er han svagelig, så at han ikke ved vintertid kan
komme op i den kolde kirke, Somme tider har han en kapellan. Men børnene bør
døbes. Forældrene møder med dem i præstegården, hvor de bliver
"hjemmedøbt". Så kunne de, når vejr og føre bedres, blive fremstillet i kirken

Peter married Lene Birgitte Ovesdatter Sander, daughter of Ove Knudsen Sander and Kirsten Nielsdatter. Lene was born in Thyregod, , Denmark. She died on 21 Nov 1727 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.

They had the following children.

  166 F i Birgitte Marie Blichfeldt was born on 18 Feb 1711 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 2 Mar 1711 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She died on 22 May 1712 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.
  167 M ii Thomas Blichfeldt was born on 30 Jun 1712 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.

unmarried skoleholder
  168 M iii Ove Blichfeldt was born on 13 Aug 1713 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 14 Aug 1713 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He died on 7 Oct 1713 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.
  169 F iv Birgitte Marie Blichfeldt was born on 30 Aug 1714 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 31 Aug 1714 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She died on 13 Sep 1714 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.
  170 F v Marie Kirstine Blichfeldt was born on 29 Jun 1716 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 30 Jun 1716 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.
        Marie married Lars Simmonsen Schmidt. Lars died in Kerteminde, Odense, Denmark.

guldsmed i Kerteminde.
  171 M vi Ove Henrich Blichfeldt was born on 31 Dec 1717 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 1 Jan 1718 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He died in 1780 in Lemvig, Ringkøbing, Denmark. He was buried on 9 Mar 1780 in Lemvig, Ringkøbing, Denmark.

schoolmaster in Lemvig

69 Ove Henrik Blichfeldt, ugift skoleholder i Lemvig. 1.3.1780, fol.398B, 416, 459B.
A:
0) far Peder [Thomsen] Blichfeldt, præst i Vorgod og Nørre Vium, [skifte Bølling herred gejstlig 24.4.1743 lbnr.52]
1) bror Thomas Blichfeldt, ugift skoleholder, død
2) søster Marie Kirstine Blichfeldt g.m. Laurids Simonsen Schmidt, guldsmed i Kerteminde
3) bror Poul Christian Blichfeldt i den danske envoi i Stockholm, død 1766
4) søster Elisabeth Dorthe Blichfeldt, ugift i København, død
5) bror Hans Blichfeldt, ugift skoleholder i Kogtved i Sørup sogn, (nu indlemmet i Svendborg købstad), begravet Sørup 29.11.1778
6) søster Johanne Marie Blichfeldt i Randers, der har et slegfredbarn Poul Madsen i lære hos Johan Patermann, grovsmed i Odense
7) bror Anders Pedersen Blichfeldt, bogbinder i Roskilde, død 1.12.1772, var g.m. Johanne Marie Christensdatter, død 1.4.1773. 1B:
a Christian Skak Bülow Blichfeldt, døbt Roskilde domkirke 9.12.1767, guldsmededreng i København hos morbror Bendix Christensen, guldsmed i Lille Grønnegade
8) søster Kirsten Blichfeldt, død, gift Odense st. Knud 28.7.1751 med Hans Jacob Olufsen Starup. toldbetjent i Odense. 4B:
a Søren Blichfeldt Starup, skoleholder i Store Heddinge
b Peder Blichfeldt Starup hos A. Gennerup, kobbersmed i Roskilde
c Helene Birgitte Starup
d Birthe Cathrine Starup
9) bror Peder Blichfeldt, vanvittig, begravet Balslev 1.4.1781.
  172 M vii Povel Christian Blichfeldt was born on 17 May 1719 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He was christened on 18 May 1719 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He died in 1766.

i den danske envoi i Stockholm, død 1766
  173 F viii Elisabeth Dorthe Blichfeldt was born on 22 Nov 1720 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 29 Nov 1720 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She died in København, København, Denmark. She was buried on 4 Jan 1748 in Garnisons, København, Denmark.

57 Elisabeth Dorthe Blichfeldt, ugift i Borris præstegård. 19.9.1748, fol.179, første protokol fol.408B.
A: søskende Ove Henrik, Poul Christian, Hans, Anders, Peder, Marie Kirstine, Johanne Marie, Kirsten. FM: Jørgen [Knudsen] Lang, præst i Dejbjerg og Hanning, farbror Søren Blichfeldt, 5. klasse kollega i Odense Katedralskole.
Afdøde døde i København og er begravet 4.1.1748 på Den Herre Zebaots kirkegård, (Garnisonskirke).
  174 M ix Hans Blichfeldt was born on 14 Dec 1721 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He died in 1778 in Sørup, Svendborg, , Denmark. He was buried on 29 Nov 1778 in Sørup, Svendborg, , Denmark.

Var skoleholder i Kogtved, Sct Jørgens sogn, anneks til Sørup.

skifte in 1780 for his brother Ove Henrik says he was unmarried and dead.
        Hans married Kirsten. Kirsten was born about 1719. She died on 28 Dec 1791 in Sørup, Svendborg, Denmark.
  175 F x Johanne Marie Blichfeldt was born on 9 Dec 1722 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She was christened on 10 Dec 1722 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. She died on 6 Feb 1723 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.
  176 F xi Johanne Marie Blichfeldt was born on 24 Jan 1724 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark.
+ 177 M xii Anders Blichfeldt was born on 28 Apr 1725. He died on 1 Dec 1772.
+ 178 F xiii Kirstine Blichfeldt was born on 4 Jul 1726.
  179 M xiv Peder Blichfeldt was born on 7 Nov 1727 in Vorgod, Ringkøbing, Denmark. He died on 1 Apr 1781 in Balslev, , Denmark.

64. Margrethe Henriksdatter Blichfeldt (Henrik Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1667 in Aarhus, Aarhus, Denmark. She died on 24 Jul 1712. She was buried in Vor Frue, Aarhus, Denmark.

Margrethe married Niels Nielsen Ibsen on 10 Dec 1687 in Aarhus, Aarhus, Denmark. Niels was born in 1627 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died in 1689 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

Margrethe also married Niels Lauritsen Fogh on 3 Apr 1691 in Aarhus, Aarhus, Denmark. Niels was born on 18 Feb 1646 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died on 25 Jun 1710 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

købmand og rådmand i Århus, fik 10 børn, 1685 købmand i Århus

705 Niels Lauridsen, rådmand i Århus. 15.9.1711, fol.258B. E: Margrethe Henriksdatter Blichfeldt. LV: Christen Basballe, borgmester i Århus. B: Niels 19, student, Anne Marie 16, Anne Friis 13, Inger 9, Henrik Christian Blichfeldt 7, Gedske 5. FM: Jørgen Rhodius, rektor i Århus. Første ægteskab med Anne Jensdatter, [skifte 18.2.1691 lbnr.287]. B: 1) Maren Nielsdatter, død, var g.m. Hans Thomsen på Vinderslevgård. 1B: Anne 16 2) Karen Nielsdatter g.m. Jacob Nielsen Udsen i Århus 3) Laurids Nielsen [Fogh], præst i Ejby [og Dalby] på Sjælland. død. 3B: Hans 4, Karen 1, Laurids, nyfødt, der døde 4) Mette Nielsdatter g.m. Vilken Hornemann, købmand i Næstved 5) Jens Nielsen 26, sejlende fra Næstved 6) Jørgen Nielsen Fogh 23, student på doktor Borchs kollegium i København.

They had the following children.

  180 M i Niels Nielsen Ibsen Fogh was born about 1690 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died in 1740 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

He was unmarried
  181 F ii Anne Marie Fogh was born in 1695 in Arhus, Aarhus, Denmark.
  182 F iii Anne Friis Fogh was born about 1698. She died on 13 Oct 1742 in Aarhus, Aarhus, Denmark.
        Anne married Jacob Jensen Dreyer on 20 Jun 1730 in Vor Frue, Aarhus, Denmark. Jacob was born in 1698 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died in 1741 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

byskriver i Aarhus.
+ 183 F iv Inger Fogh was born in 1701. She died in 1783.
  184 M v Henrik Christian Fogh was born on 22 May 1705 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died on 20 Apr 1768.

præst i Norge,
        Henrik married Gjertrud Christine Rosing on 30 Jan 1742 in Nordenhov, , Denmark. Gjertrud was born in 1713. She died in 1798.
  185 F vi Gedske Fogh was born in 1706. She died in 1766.
        Gedske married Engelbret Hansen. Engelbret died in 1760.

tolder i Præstø

65. Mette Henriksdatter Blichfeldt (Henrik Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 2 Jul 1671 in Aarhus, Aarhus, Denmark. She died on 22 Dec 1721 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

Mette married Jørgen Hansen Rhodius, son of Hans Jørgensen Rhodius and Magdalene Christensdatter Borchgreving, on 25 Apr 1693 in Aarhus, Aarhus, Denmark. Jørgen was born in 1666 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died on 13 May 1731 in Domkirke, Aarhus, Denmark. He was buried on 21 May 1731 in Domsogn, Aarhus, Denmark.

Jørgen Hansen Rhodeus f. ca. 1662 d. d. 13. maj 1731

Jørgen Hansen Rhodeus var født ca. 1662 i Århus som søn af præst i Åby og konrektor Hans Jørgensen Rhodeus født 1625 død 1679 og Magdalene Christensdatter Borchgreving født 1645 død 1672. Hans Jørgensen Rhodeus havde tidligere været gift med Cecilie Andersdatter død 1664.
Jørgen Hansen Rhodeus havde søsteren Elisabeth født 1672, gift med konrektor i Århus Bagge Junghans død 1717.
Jørgen Hansen Rhodeus blev 1693 gift med Mette Henriksdatter Blichfeld født 1671 død 1721, datter af Henrik Christensen Blichfeld og Karen Christensdatter Friis – se tidligere degn.
Jørgen Hansen Rhodeus og Mette Henriksdatter Blichfeld havde følgende børn: Magdalene Cathrine født 1694, gift med byskriver Peter RasmussenStockdorf. Anne Erika født 1696. Johan Jørgen født 1698 død d. 7. juli 1741, underdegn ved domkirken - se der. Henrik Blichfeldt født 1701 død 1701.
Jørgen Hansen Rhodeus blev student I Århus 1683. Han blev bachelor 1685 og cand. theol. 1686. Han blev hører i Århus og kordegn ved domkirken 1688. Han blev konrektor i Århus og præst i Åby 1692. Han blev magister 1696. Han blev rektor i Århus 1701 men entlediget 1728.
Jørgen Hansen Rhodeus døde d. 13. maj 1731, og er begravet i Århus domkirke.

They had the following children.

+ 186 F i Magdalene Cathrine Rhodius was christened on 24 Aug 1694.
  187 F ii Anne Erika Rhodius was christened on 1 Apr 1696 in Domsogn, Aarhus, Denmark.
  188 M iii Johan Jørgen Rhodius was christened on 8 Apr 1698 in Domsogn, Aarhus, Denmark. He was buried on 7 Jul 1741 in Domsogn, Aarhus, Denmark.

underdegn i domkirken.

Johan Jørgen Rhodeus f. ca. 1698 d. d. 7. juli 1741

Johan Jørgen Rhodeus var født ca. 1698 som søn af kordegn ved Århus Domkirke Jørgen Hansen Rhodeus født 1663 død 1731 og Mette Henriksdatter Blichfeld født 1671 død 1721 - se der.
Johan Jørgen Rhodeus var ugift.
Johan Jørgen Rhodeus blev student i Århus 1716. Han blev bachelor 1717. Han blev hører i Århus 1721. Han blev tillige klokker og underdegn ved Århus Domkirke 1740.
Johan Jørgen Rhodeus døde d. 7. juli 1741.
  189 M iv Henrik Blichfield Rhodius was christened on 18 Mar 1701 in Domsogn, Aarhus, Denmark. He died in 1701 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He was buried on 25 Apr 1701 in Domsogn, Aarhus, Denmark.

66. Maren Henriksdatter Blichfeldt (Henrik Christensen Blichfeldt , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born about 1672 in Aarhus, Aarhus, Denmark. She died in 1704.

Maren married Hans Thomsen Strømberg. Hans died in 1718 in Vinderslevgaard, Hjørring, Denmark. He was buried on 8 Aug 1718.

ejer af Vinderslevgård.
forvalter paa Vilhelmsborg

They had the following children.

  190 M i Henrik Blichfeldt Strømberg was christened on 1 Mar 1696 in Vor Frue, Aarhus, Denmark. He was buried on 22 May 1696 in Vor Frue, Aarhus, Denmark.
+ 191 F ii Birgitte Marie Strømberg was christened on 11 May 1699. She was buried on 23 Nov 1759.
  192 F iii Katrine Margrete Strømberg was christened on 16 Jun 1698 in Maarslet, , Denmark.
+ 193 F iv Henrikke Blichfield Strømberg was born in 1702. She died on 22 Jan 1762.
+ 194 F v Karen Friis Strømberg was born in 1707. She died in 1741.

74. Inger Madsdatter Lyngaa (Mads Sørensen Lyngaa , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born about 1680. She died on 26 Jan 1759 in Viborg, Viborg, Denmark. She was buried in Viborg Sortebrødre Kirkegård, Viborg, Denmark.


About Inger Madsdatter Lyngaa

Viborg gejstlige skifte:

149 Inger Madsdatter Lyngaa i Viborg. 26.1.1759, fol.319B, 337, 397, 418. Enke efter Jørgen [Nielsen] Hjersing, præst i Lyngå og Skjød, [skifte Sabro herred gejstlig 17.9.1754 lbnr.11]. B: 1) Nille Hjersing i Granslev, enke efter Christen Jensen Høst, præst i Vitten, Haldum og Hadsten, [skifte Sabro herred gejstlig 3.7.1752 lbnr.10], nu g.m. Gotfred Manniche, løjtnant i Hammel på grevskabet Frijsenborg. Hun døde 1.11.1759. Af børn nævnes B: a Jens Høst, cand. theol. b Jørgen Høst, cand. theol. 2) Anne Margrethe Hjersing g.m. Peder Ebbesen Gimlinge, præst i Lyngå og Skjød 3) Ellen Cathrine Hjersing, [skifte 21.8.1750 lbnr.118], var g.m. Christian [Albert Olufsen] Sadolin, præst i Viborg Sortebrødre. 13B: a Oluf Sadolin, døbt 16.10.1732, præst i Højbjerg og Elsborg b Jørgen Sadolin, døbt 30.1.1735, student på Sjælland c Albert Sadolin, døbt 7.1.1736 d Margrethe Sadolin, døbt 4.6.1738, g.m. Jacob [Utzen Clausen] Hornemann, kapellan i Viborg søndre sogn e Dorthe Sadolin, døbt 11.9.1739. Ved afkald 1.5.1762 g.m. [Hans Severin] Ravn, [landstingsprokurator] i Viborg, [søn af Christian Hansen Rafn, præst i Volstrup og Hørby] f Christian Sadolin, døbt 5.1.1741, i København g Hans Henrik Sadolin, døbt 21.2.1742, i Højbjerg h Nille Margrethe Sadolin, døbt 24.3.1745 i Ellen Cathrine Sadolin, døbt 29.4.1746 j Immanuel Sadolin, døbt 6.10.1747, i Tørring skole k Kirstine Marie Sadolin, døbt 24.1.1749 l Anne Sofie Sadolin, døbt 24.1.1749 m Johannes Andreas Sadolin, døbt 2.8.1750. FM: farbror Knud Henrik [Olufsen] Sadolin, præst i Haderup Desuden nævnes afdødes søsterdatter Elisabeth Dorthe Bryssel g.m. Christian Ernst Pedersen, smedesvend på Holmen i København. Registrering og auktion af en del af afdødes indbo i Lyngå præstegård. Sabro herred gejstlig 9.2.1759 lbnr.14 Afdøde døde 26.1.1759.

Inger married Jørgen Nielsen Hjersing.

They had the following children.

+ 195 F i Ellen Cathrine Jørgensdatter Hjersing was born in 1711.
+ 196 F ii Nille Jørgensdatter Hjersing was born on 4 Nov 1713. She died on 1 Nov 1759.
  197 F iii Anne Margrethe Jørgensdatter Hjersing was born on 25 Oct 1718.
        Anne married Peder Ebbesen Gimlinge.
  198 M iv Jens Jørgensen Hjersing.

75. Lyngaa (Mads Sørensen Lyngaa , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ).

Lyngaa married Bryssel.

They had the following children.

  199 F i Elizabeth Dorthe Bryssel.
        Elizabeth married Christian Ernst Pedersen.

77. Margrete Christensdatter Friis (Anna Sørensdatter Lyngaa , Margrethe Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1673 in Boddum, Thisted, Denmark.

Margrete married Ole Albertsen Sadolin, son of Albert Christensen Sadolin and Sophie Jørgensdatter Sadolin, on 7 Mar 1699 in Boddum, Thisted, Denmark. Ole was born on 3 Nov 1683 in Viborg, Viborg, Denmark. He died on 28 Mar 1731 in Viborg, Viborg, Denmark.

They had the following children.

+ 200 M i Christian Albert Olesen Sadolin was born on 2 Jun 1700. He died on 13 Apr 1774.
  201 M ii Hans Christian Olesen Sadolin was born in 1703 in Viborg, Viborg, Denmark. He died in 1756 in Viborg, Viborg, Denmark.
        Hans married Eleonore Marie Hildebrand on 21 Nov 1732 in Viborg, Viborg, Denmark. Eleonore was born about 1699 in , Viborg, Denmark.
  202 M iii Knud Henrik Olesen Sadolin was born on 21 Jun 1705 in Viborg, Viborg, Denmark. He died on 19 Apr 1773 in Haderup, , Denmark.

priest in Haderup

44 Knud Henrik [Olufsen] Sadolin, præst i Haderup. 1773, fol.257.
E: Christine Marie Ørsted.
Testamente af 31.7.1758. A:
1) [hans bror] Albert [Olufsen] Sadolin, præst i Blære og Ejdrup g.m. [hendes søster Dorthe Sofie Fochsdatter Ørsted], hvis børn er fælles arvinger. (Se lbnr.57).
        Knud married Christine Marie Ørsted, daughter of Ørsted. Christine died in Of Østergaard, Haderup, Ringkøbing, Denmark.

57 Christine Marie Ørsted i Østergård i Haderup sogn. 24.9.1789, fol.314B, 327B.
Enke efter [Knud Henrik Olufsen] Sadolin, præst i Haderup, [skifte 1773 lbnr.44].
Testamente af 31.7.1758. A:
1) [hans bror] Albert [Olufsen] Sadolin, præst i Blære og Ejdrup g.m. [hendes søster Dorthe Sofie Fochsdatter Ørsted], hvis børn er fælles arvinger. 4B:
a Margrethe Cathrine Sadolin g.m. Hans Henrik Sadolin, præst i Oddense og Otting i Salling
b Henrikke Kirstine Sadolin
c Mette Marie Sadolin, død, var g.m. Peder Timmermann, præst i Blære og Ejdrup. 1B: Jacobe Albertine 5. Viet 1.11.1806 til Hans Henriksen Verdich, forvalter. (Overformynderiregnskabet)
d Karen Sofie Sadolin nu g.m. Peder Timmermann, enkemand efter søsteren (c).
+ 203 M iv Albert Olesen Sadolin was born on 28 Feb 1709. He died on 21 Dec 1793.
  204 F v Sofie Olesdatter Sadolin was born in 1714 in Viborg, Viborg, Denmark. She died on 27 Nov 1778.

80. Søren Ottesen Grønbeck (Otto Jensen Hvorslev , Maren Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1667 in Grønbæk Præstegård, Lysgård, Viborg, Denmark. He died on 31 Jan 1748 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Denmark.

præst i Røgen [og Sporup]

Søren married Beate Pallesdatter Zoëga, daughter of Palle Pedersen Vedel and Margaretha Mathiasdatter Zoëga. Beate was born about 1650 in Linå Præstegård, Gjern Herred, Skanderborg, Denmark. She died on 8 Feb 1696 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Skanderborg, Denmark. She was buried on 13 Feb 1696 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Skanderborg, Denmark.

Ålborg stift gejstlige skifteuddrag - E. Brejl
100 Anders Pallesen [Linaa], præst i Sennels.14.1.1692. Nr.21.
E: Maren Jensdatter [Snedsted]. LV: bror Poul Jensen [Snedsted], præst i Sjørring og Torsted. A:
0) far [Palle Pedersen Vendel, præst i Linå og Dallerup, død 1662].
[Fars første ægteskab med mor Anne Hansdatter, død ca. 1650]. 3B:
1) bror Jørgen [Obel] Pallesen
2) søster Mette Pallesdatter
3) søster [Sidsel Pallesdatter], død, var g.m. Palle [Pedersen] Munch. 4B:
a Peder Pallesen
b Jørgen Pallesen
c Hans Pallesen
d Palle Pallesen.
[Fars andet ægteskab med Margrethe Mathiasdatter Zoëga, død 1688].
4) halvsøster [Anne Pallesdatter Vendel] g.m. Jacob [Nielsen] Fogh, præst i Linå og Dallerup
5) halvsøster [Margrethe Pallesdatter Vendel] g.m. Lyderik [Jensen] Lassen, præst [i Randers st. Morten]
6) halvsøster [Beate Pallesdatter] g.m. Søren Ottesen [Grønbæk], præst [i Røgen og Sporup].
(Kilde: J. Jeppesen Jensen: Slægten Obel med særlig tilknytning til Ålborg. 2.udgave 1995).

They had the following children.

  205 M i Søren Sørensen Grønbech was born on 29 Dec 1692 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Denmark. He died in 1717 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Denmark.
  206 M ii Otto Sørensen Grønbech was born on 4 Feb 1696 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Denmark.

Søren also married Karen Nielsdatter on 3 Feb 1697 in Grundfør, , Denmark. Karen was born after 1665 in Grundfør sogn, Vester Lisbjerg Herred, Randers, Denmark. She died on 14 Jul 1700 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Denmark. She was buried on 21 Jul 1700 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Denmark.

Søren also married Johanne Marie Christensdatter Sommer in Mar 1701. Johanne died in 1758. She was buried on 11 Jun 1758 in Røgen, Gjern, Aarhus, Denmark.

They had the following children.

  207 F iii Sørensdatter.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index