Descendants of Thomas Nielsen Ferslev and Karen Thomasdatter

Fourth Generation

(Continued)


81. Jens Ottesen Grønbeck (Otto Jensen Hvorslev , Maren Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born about 1668 in Grønbæk Præstegård, Lysgård Herred, Viborg, Denmark. He died on 7 Jul 1749 in Roslev Præstegård, Roslev, Harre, Denmark.

præst i Roslev og Rybjerg i Salling.

Jens married Helene Nielsdatter Farstrup. Helene died on 20 Sep 1712 in Roslev Præstegård, Roslev, Harre, Viborg,Denmark.

They had the following children.

+ 208 M i Thomas Jensen Grønbeck was born on 20 Sep 1711. He died on 16 Dec 1769.

Jens also married Karen Andersdatter Højer on 13 Jun 1714 in Aasted, Viborg, Denmark. Karen was born about 1690 in of Aasted, Viborg, Denmark. She died on 13 May 1724 in Roslev Præstegård, Roslev, Harre, Denmark.

They had the following children.

  209 F ii Johanna Sophie Jensdatter Grønbeck was born in Roslev Præstegård, Roslev, Harre, Viborg,Denmark. She died on 2 Feb 1776 in Ballling Præstegård, Viborg, Denmark.
        Johanna married Jens Rasmussen Nybroe on 19 Aug 1749. Jens was born about 1706. He died in 1759 in Ballling Præstegård, Viborg, Denmark. He was buried on 5 May 1759.
+ 210 F iii Helene Grønbeck was born about 1717. She died on 22 May 1793.
  211 M iv Andreas Grønbeck was born on 15 Sep 1715 in Roslev Præstegård, Roslev, Harre, Viborg,Denmark. He died on 18 May 1799 in Røgen Præstegård, Gjern, Skanderborg, Denmark.

præst i Røgen og Sporup
        Andreas married Anna Cathrine Pedersdatter Fabich in 1750. Anna was born in 1725. She died on 24 Apr 1802.

Jens also married Beate Pallesdatter Zoëga, daughter of Palle Pedersen Vedel and Margaretha Mathiasdatter Zoëga. Beate was born about 1650 in Linå Præstegård, Gjern Herred, Skanderborg, Denmark. She died on 8 Feb 1696 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Skanderborg, Denmark. She was buried on 13 Feb 1696 in Røgen Sporup Præstegård, Røgen, Skanderborg, Denmark.

Ålborg stift gejstlige skifteuddrag - E. Brejl
100 Anders Pallesen [Linaa], præst i Sennels.14.1.1692. Nr.21.
E: Maren Jensdatter [Snedsted]. LV: bror Poul Jensen [Snedsted], præst i Sjørring og Torsted. A:
0) far [Palle Pedersen Vendel, præst i Linå og Dallerup, død 1662].
[Fars første ægteskab med mor Anne Hansdatter, død ca. 1650]. 3B:
1) bror Jørgen [Obel] Pallesen
2) søster Mette Pallesdatter
3) søster [Sidsel Pallesdatter], død, var g.m. Palle [Pedersen] Munch. 4B:
a Peder Pallesen
b Jørgen Pallesen
c Hans Pallesen
d Palle Pallesen.
[Fars andet ægteskab med Margrethe Mathiasdatter Zoëga, død 1688].
4) halvsøster [Anne Pallesdatter Vendel] g.m. Jacob [Nielsen] Fogh, præst i Linå og Dallerup
5) halvsøster [Margrethe Pallesdatter Vendel] g.m. Lyderik [Jensen] Lassen, præst [i Randers st. Morten]
6) halvsøster [Beate Pallesdatter] g.m. Søren Ottesen [Grønbæk], præst [i Røgen og Sporup].
(Kilde: J. Jeppesen Jensen: Slægten Obel med særlig tilknytning til Ålborg. 2.udgave 1995).

82. Ellen Ottesdatter Grønbech (Otto Jensen Hvorslev , Maren Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1675 in Grønbæk, Viborg, Denmark. She died on 19 Mar 1756 in Them Præstegård, i Them sogn, Vrads Herred, Skanderborg.

Ellen married Niels Cortsen Bisted, son of Cort Christensen and Maren Nielsdatter, in 1694 in Grønbæk, Viborg, Denmark. Niels was born about 1648. He was buried on 14 Oct 1707 in Them, Skanderborg, Denmark.

age 58 at death


25 Anne Kirstine Fogh, ugift i Tim degnebolig. 20.1.1787, fol.186.
Arvinger meddelt 11.4.1791 A:
0) [farfar Otte Jensen Hoslev, præst i Grønbæk og Svostrup g.m. farmor Johanne Nielsdatter Lind]. 5B:
1) farbror Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg i Salling. 3B:
a Andreas Grønbæk, præst i Røgen og Sporup
b Helene Grønbæk g.m. Jens [Madsen] Hvas, præst i Durup og Tøndering i Salling
c Thomas Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg død. 1B:
1 Helene Grønbæk g.m. [Niels Christian] Stjernholm, præst i Roslev og Rybjerg
2) faster Ellen Ottesdatter g.m. Niels Cortsen Bisted, præst i Them. 3B:
a Søren Nielsen Bisted, præst i Levring, død. 1B:
1 Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring, død. 2B: Conrad Lundsgaard, Marie
b Cort Nielsen Bisted, præst i Vejrum. 1B:
1 Niels Cortsen Bisted præst i Grejs [og Sindbjerg]
c Arent Nielsen Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, død. 6B:
1 Otte Christian Bisted, forpagter på Lykkesholm
2 Ellen Marie Bisted, enke efter [Hans] Busch, kateket i Vejle
3 Cathrine Helvig Bisted g.m. [Baltazar Frederik] Voetmann, [gartner] på Gunderupgård [i Strandby sogn]
4 Lorentse Margrethe Bisted, hospitalslem i Vejle
5 Anne Malene Bisted g.m. Bernth, købmand i Århus
6 Anne Elisabeth Bisted g.m. Christen [Clausen] Svitzer, præst i Skarrild og Arnborg, begge døde. 5B: Claus Svitzer, Arent Svitzer, Eleonora Svitzer, Abelone Cathrine Svitzer, Anne Margrethe Svitzer
3) farbror Christen Ottesen Brasch, præst på Holmsland, død. 4B:
a Jens [Henrik] Brasch til Lindtorp [Asp sogn], død. 1B:
1 Christiane Ida Marie Brasch, død, var g.m. Mathias [Hansen] Bering, præst i Nørre Omme og Brejning. 5B:
x Bodil Kirstine Bering g.m. Anders Kolby i Ringkøbing
y Karen Humble Bering g.m. Poul Østergaard i Klode mølle [i Kragelund sogn]
z Anne Margrethe Bering g.m. [Balthazar] Low, toldforvalter i Lemvig
æ Vilhelmine Christiane Bering g.m. Hans [Christoffer Nielsen Møller], i Ansø mølle [i Vrads sogn]
ø Johanne Henrikke Bering g.m. Peder Vibe i Skive
b Mogens Vendelbo Brasch, præst i Lihme i Salling, død. 3B:
1 Elisabeth Kirstine Brasch g.m. Hans [Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg
2 Christen Vendelbo Brasch, præst i Hillerslev og Kåstrup
3 Mogens Vendelbo Brasch, død. 2B:
x Hans Christian Brasch (også kaldt Hans Christian Sinding) på Frederiks Hospital Apotek i København
y Karen Brasch g.m. Laurids Lassen Lange på Nørre Karstoft [i Skarrild sogn]
c [Marie] Elisabeth Brasch g.m. [Peder Nielsen] Spandet, kapellan på Holmsland, begge døde. 1B:
1 Niels Spandet i Vinding, [senere præst i Ho og Oksby]
d Severin [Michael Christensen] Brasch, emeritus, var præst i Tim, der døde, skifte 5.6.1794 lbnr.26. 3B:
1 Hans Krag Brasch, degn i Tim
2 Christen Brasch [degn i Sennels i Thy]
3 Laurids Brasch [på Dam(s)gård på Mors
4) far Laurids Ottesen Fogh, præst i Lønborg og Egvad [g.m. afdødes mor Margrethe Knudsdatter Guldager], begge døde. 1B:
a Anne Kirstine Fogh, som er afdøde
5) faster Maren Ottesdatter g.m. Arent Jensen Prentzler, præst i Serup og Lemming, begge døde. 1B:
a Gedske Cathrine Prentzler g.m. Anders [Pedersen] Torning, præst på Gjøl, begge døde. 1B:
a Ove Torning, præst i Sevel
Testamente af 26.11.1784, der blev omstødt, da afdøde var vanvittig og uden sin fornuft. (Sml. lbnr.21).
(Kilde: Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008).

They had the following children.

+ 212 M i Kort Nielsen Bisted was christened on 12 Jun 1695. He died in 1730.
+ 213 M ii Arent Nielsen Bisted was christened on 29 Dec 1696. He died on 24 Dec 1758.
  214 M iii Thomas Nielsen Bisted was christened in 1697 in Them, Skanderborg, Denmark.
  215 F iv Inger Johanne Bisted was christened on 19 Apr 1699 in Them, Skanderborg, Denmark. She died on 10 Mar 1778 in Them, Skanderborg, Denmark. She was buried on 16 Mar 1778 in Them, Skanderborg, Denmark.

doed age 80
        Inger married Christen Jørgensen in 1731.

skovrider
  216 M v Christian Bisted was christened on 28 May 1700 in Them, Skanderborg, Denmark.
+ 217 F vi Marie Katrine Bisted was christened on 21 Aug 1701. She died on 3 Oct 1771.
  218 M vii Otte Nielsen Bisted was christened on 17 Jun 1703 in Them, Skanderborg, Denmark.
+ 219 M viii Søren Nielsen Bisted was christened on 22 Oct 1704.
  220 M ix Niels Nielsen Bisted was christened on 5 Oct 1706 in Them, Skanderborg, Denmark.

83. Christen Ottesen Brasch (Otto Jensen Hvorslev , Maren Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1680 in Grønbæk Præstegård, Lysgård, Viborg, Denmark. He died in 1732 in Holmsland Præstegård, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing,Denmark.

præst på Holmsland

Christen married Elisabeth Jensdatter Augsburg. Elisabeth was born in Husborg, , Denmark. She died after 1736 in Holmsland Præstegård, Holmsland Klit, Hind, Ringkøbing,Denmark.

They had the following children.

  221 M i Christian Arent Brasch.

præst i Dybe.
        Christian married Gjertrude Lauritsdatter Kiær. Gjertrude was born in 1708.
+ 222 M ii Jens Henrik Brasch was born on 17 Mar 1707. He died on 5 Apr 1760.
+ 223 M iii Mogens Christian Vendelbo Brasch was born on 12 May 1712. He died on 29 Sep 1743.
+ 224 F iv Marie Elisabeth Brasch.
+ 225 M v Severin Michael Christensen Brasch died on 28 Jul 1787.

Christen also married Ida Marie Poulsdatter Borbjerg.

84. Laurids Ottesen Fog (Otto Jensen Hvorslev , Maren Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1681 in Grønbæk Præstegård, Lysgård, Viborg, Denmark. He died on 7 Apr 1737 in Lønborg Præstegård, i Lønborg, Nørre Horne, ,Denmark.

præst i Lønborg [og Egvad]

Laurids married Margrethe Knudsdatter Guldsdager on 19 Jun 1714 in Lønborg, Nørre Horne, , Denmark. Margrethe was born in Henne Horne Præstegård. She died on 23 Dec 1732 in Lønborg, Nørre Horne, , Denmark.

They had the following children.

  226 F i Ane Kirstine Fog died on 18 Jan 1787 in Tim, Ringkøbing, Denmark.

25 Anne Kirstine Fogh, ugift i Tim degnebolig. 20.1.1787, fol.186.
Arvinger meddelt 11.4.1791 A:
0) [farfar Otte Jensen Hoslev, præst i Grønbæk og Svostrup g.m. farmor Johanne Nielsdatter Lind]. 5B:
1) farbror Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg i Salling. 3B:
a Andreas Grønbæk, præst i Røgen og Sporup
b Helene Grønbæk g.m. Jens [Madsen] Hvas, præst i Durup og Tøndering i Salling
c Thomas Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg død. 1B:
1 Helene Grønbæk g.m. [Niels Christian] Stjernholm, præst i Roslev og Rybjerg
2) faster Ellen Ottesdatter g.m. Niels Cortsen Bisted, præst i Them. 3B:
a Søren Nielsen Bisted, præst i Levring, død. 1B:
1 Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring, død. 2B: Conrad Lundsgaard, Marie
b Cort Nielsen Bisted, præst i Vejrum. 1B:
1 Niels Cortsen Bisted præst i Grejs [og Sindbjerg]
c Arent Nielsen Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, død. 6B:
1 Otte Christian Bisted, forpagter på Lykkesholm
2 Ellen Marie Bisted, enke efter [Hans] Busch, kateket i Vejle
3 Cathrine Helvig Bisted g.m. [Baltazar Frederik] Voetmann, [gartner] på Gunderupgård [i Strandby sogn]
4 Lorentse Margrethe Bisted, hospitalslem i Vejle
5 Anne Malene Bisted g.m. Bernth, købmand i Århus
6 Anne Elisabeth Bisted g.m. Christen [Clausen] Svitzer, præst i Skarrild og Arnborg, begge døde. 5B: Claus Svitzer, Arent Svitzer, Eleonora Svitzer, Abelone Cathrine Svitzer, Anne Margrethe Svitzer
3) farbror Christen Ottesen Brasch, præst på Holmsland, død. 4B:
a Jens [Henrik] Brasch til Lindtorp [Asp sogn], død. 1B:
1 Christiane Ida Marie Brasch, død, var g.m. Mathias [Hansen] Bering, præst i Nørre Omme og Brejning. 5B:
x Bodil Kirstine Bering g.m. Anders Kolby i Ringkøbing
y Karen Humble Bering g.m. Poul Østergaard i Klode mølle [i Kragelund sogn]
z Anne Margrethe Bering g.m. [Balthazar] Low, toldforvalter i Lemvig
æ Vilhelmine Christiane Bering g.m. Hans [Christoffer Nielsen Møller], i Ansø mølle [i Vrads sogn]
ø Johanne Henrikke Bering g.m. Peder Vibe i Skive
b Mogens Vendelbo Brasch, præst i Lihme i Salling, død. 3B:
1 Elisabeth Kirstine Brasch g.m. Hans [Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg
2 Christen Vendelbo Brasch, præst i Hillerslev og Kåstrup
3 Mogens Vendelbo Brasch, død. 2B:
x Hans Christian Brasch (også kaldt Hans Christian Sinding) på Frederiks Hospital Apotek i København
y Karen Brasch g.m. Laurids Lassen Lange på Nørre Karstoft [i Skarrild sogn]
c [Marie] Elisabeth Brasch g.m. [Peder Nielsen] Spandet, kapellan på Holmsland, begge døde. 1B:
1 Niels Spandet i Vinding, [senere præst i Ho og Oksby]
d Severin [Michael Christensen] Brasch, emeritus, var præst i Tim, der døde, skifte 5.6.1794 lbnr.26. 3B:
1 Hans Krag Brasch, degn i Tim
2 Christen Brasch [degn i Sennels i Thy]
3 Laurids Brasch [på Dam(s)gård på Mors
4) far Laurids Ottesen Fogh, 25 Anne Kirstine Fogh, ugift i Tim degnebolig. 20.1.1787, fol.186.
Arvinger meddelt 11.4.1791 A:
0) [farfar Otte Jensen Hoslev, præst i Grønbæk og Svostrup g.m. farmor Johanne Nielsdatter Lind]. 5B:
1) farbror Jens Ottesen Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg i Salling. 3B:
a Andreas Grønbæk, præst i Røgen og Sporup
b Helene Grønbæk g.m. Jens [Madsen] Hvas, præst i Durup og Tøndering i Salling
c Thomas Grønbæk, præst i Roslev og Rybjerg død. 1B:
1 Helene Grønbæk g.m. [Niels Christian] Stjernholm, præst i Roslev og Rybjerg
2) faster Ellen Ottesdatter g.m. Niels Cortsen Bisted, præst i Them. 3B:
a Søren Nielsen Bisted, præst i Levring, død. 1B:
1 Jens Ibsen [Sørensen] Bisted, præst i Levring, død. 2B: Conrad Lundsgaard, Marie
b Cort Nielsen Bisted, præst i Vejrum. 1B:
1 Niels Cortsen Bisted præst i Grejs [og Sindbjerg]
c Arent Nielsen Bisted, præst i Skarrild og Arnborg, død. 6B:
1 Otte Christian Bisted, forpagter på Lykkesholm
2 Ellen Marie Bisted, enke efter [Hans] Busch, kateket i Vejle
3 Cathrine Helvig Bisted g.m. [Baltazar Frederik] Voetmann, [gartner] på Gunderupgård [i Strandby sogn]
4 Lorentse Margrethe Bisted, hospitalslem i Vejle
5 Anne Malene Bisted g.m. Bernth, købmand i Århus
6 Anne Elisabeth Bisted g.m. Christen [Clausen] Svitzer, præst i Skarrild og Arnborg, begge døde. 5B: Claus Svitzer, Arent Svitzer, Eleonora Svitzer, Abelone Cathrine Svitzer, Anne Margrethe Svitzer
3) farbror Christen Ottesen Brasch, præst på Holmsland, død. 4B:
a Jens [Henrik] Brasch til Lindtorp [Asp sogn], død. 1B:
1 Christiane Ida Marie Brasch, død, var g.m. Mathias [Hansen] Bering, præst i Nørre Omme og Brejning. 5B:
x Bodil Kirstine Bering g.m. Anders Kolby i Ringkøbing
y Karen Humble Bering g.m. Poul Østergaard i Klode mølle [i Kragelund sogn]
z Anne Margrethe Bering g.m. [Balthazar] Low, toldforvalter i Lemvig
æ Vilhelmine Christiane Bering g.m. Hans [Christoffer Nielsen Møller], i Ansø mølle [i Vrads sogn]
ø Johanne Henrikke Bering g.m. Peder Vibe i Skive
b Mogens Vendelbo Brasch, præst i Lihme i Salling, død. 3B:
1 Elisabeth Kirstine Brasch g.m. Hans [Jacob Errebo Lauridsen] Lillelund, præst i Rødding og Krejbjerg
2 Christen Vendelbo Brasch, præst i Hillerslev og Kåstrup
3 Mogens Vendelbo Brasch, død. 2B:
x Hans Christian Brasch (også kaldt Hans Christian Sinding) på Frederiks Hospital Apotek i København
y Karen Brasch g.m. Laurids Lassen Lange på Nørre Karstoft [i Skarrild sogn]
c [Marie] Elisabeth Brasch g.m. [Peder Nielsen] Spandet, kapellan på Holmsland, begge døde. 1B:
1 Niels Spandet i Vinding, [senere præst i Ho og Oksby]
d Severin [Michael Christensen] Brasch, emeritus, var præst i Tim, der døde, skifte 5.6.1794 lbnr.26. 3B:
1 Hans Krag Brasch, degn i Tim
2 Christen Brasch [degn i Sennels i Thy]
3 Laurids Brasch [på Dam(s)gård på Mors
4) far Laurids Ottesen Fogh, præst i Lønborg og Egvad [g.m. afdødes mor Margrethe Knudsdatter Guldager], begge døde. 1B:
a Anne Kirstine Fogh, som er afdøde
5) faster Maren Ottesdatter g.m. Arent Jensen Prentzler, præst i Serup og Lemming, begge døde. 1B:
a Gedske Cathrine Prentzler g.m. Anders [Pedersen] Torning, præst på Gjøl, begge døde. 1B:
a Ove Torning, præst i Sevel
Testamente af 26.11.1784, der blev omstødt, da afdøde var vanvittig og uden sin fornuft. (Sml. lbnr.21).
(Kilde: Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008).  [g.m. afdødes mor Margrethe Knudsdatter Guldager], begge døde. 1B:
a Anne Kirstine Fogh, som er afdøde
5) faster Maren Ottesdatter g.m. Arent Jensen Prentzler, præst i Serup og Lemming, begge døde. 1B:
a Gedske Cathrine Prentzler g.m. Anders [Pedersen] Torning, præst på Gjøl, begge døde. 1B:
a Ove Torning, præst i Sevel
Testamente af 26.11.1784, der blev omstødt, da afdøde var vanvittig og uden sin fornuft. (Sml. lbnr.21).
(Kilde: Flemming Aagaard Winther: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. Slægten 2008).

87. Dorthea Marie Henriksdatter Blichfeldt (Kirstine Christendatter Brasch , Maren Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1677 in Vellev, , Denmark. She was christened on 3 Nov 1677 in Vellev, , Denmark. She died on 20 Jan 1747 in Assens, Odense, Denmark. She was buried on 26 Jan 1747 in Assens, Odense, Denmark.

she had no livsarvinger  with Villads Kop
she had 8 children with Jens Assenius  some called Assenius and some calle Blichrfeldt.
.

Dorthea married Jens Sørensen Tilsted or Assenius on 28 Jul 1700 in Glud, , Denmark. Jens was born in 1654. He died in 1716 in Assens, Odense, Denmark. He was buried on 16 Dec 1716 in Assens, Odense, Denmark.

præst i As og Klakring

They had the following children.

  227 M i Henrik Jensen Blichfeldt.

Dorthea also married Villads Bendixen Kop on 14 Jul 1718 in As, Vejle, Denmark. Villads was born in Jan 1691 in Udbyneder, Randers, Denmark. He died in 1753 in Klakring, As, Vejle, Denmark. He was buried on 20 Jul 1753 in As, Vejle, Denmark.

praest in Assens-Klakring

59 Villads [Bendixen] Kopp, præst i As og Klakring. 13.7.1753, fol.258.
E: Elisabeth [Jensdatter] Zeuthen. LV: Anders [Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. B:
1) Bendix Kopp 2
2) Jens Zeuthen Kopp 1.
FM: født værge Rasmus [Henriksen] Kopp, præst i Torslev [i Øster Han herred]
[Første ægteskab med Dorthe Marie Blichfeldt, skifte 7.8.1747 lbnr.54].

95. Frederik Thomsen Lyngby (Thomas Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 5 Nov 1662 in Hørby, Holbæk, Denmark. He died in Feb 1734 in Lyngby, Randers, Denmark.

præst i Lyngby og Albøge, skifte Djurs Sønder herred gejstlig 1734 lbnr.49
Vicar in Lyngby-Albøge
til Vedø [i Koed sogn, og præst i Lyngby og Albøge],

49 Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge, der døde 1734, fol.202B, 211.
E: Nille Marie Behr, ejer af Vedø. B:
1) Thomas Frederiksen Lyngby.
Første ægteskab med Elisabeth Margrethe Reinfranch, [skifte 20.9.1697 lbnr.16]. B:
1) Mathias Rudolf Reinfranch, død. 1B:
a Hans Reinfranch, gartner
2) Peder Christian Lyngby.
Testamente af 25.7.1734.

Frederik married Elisabeth Margrethe Reinfranch. Elisabeth was born on 3 Feb 1663. She died in 1715.

16 Elisabeth Margrethe Reinfranch i Lyngby præstegård. 20.9.1697, fol.57B, 153, 166B.
E: Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.
Bevilling at afholde kommissionsskifte.
Afkald fra B:
1) Peder Christian Lyngby. Afkald København 25.6.1717
2) Mathias Rudolf Reinfranch. Afkald København 17.6.1713.
FM: [sted]mors bror Andreas [Nikolaj] Behr til Vedø [i Koed sogn].

They had the following children.

+ 228 M i Mattias Rudolfus Reinfranch was born about 1687. He died before 1734.
  229 M ii Peder Christian Reinfranch was born about 1690. He died before 1734.

Frederik also married Nille Marie Behr, daughter of Niels Thomsen and Ane Sørensdatter. Nille was born in 1677 in Rygaard, Nørager, Randers, Denmark. She died in 1759.

71 Nille Marie Behr til Vedø [i Koed sogn]. 12.11.1759, fol.25B, 193B. Enke efter Frederik Thomsen Lyngby til Vedø og præst i Lyngby og Albøge. 2B: 1) Niels Erik Behr, død for over 25 år siden uden livsarvinger 2) Thomas Lyngby Behr g.m. Engel Malene Bagge, [datter af Oluf Sørensen Bagge, præst i Kerteminde og Drigstrup], død for 2 år siden uden livsarvinger. Testamente af 23.12.1758. A: 0) Afdødes far Niels Thomsen på Rygård i Nørager sogn g.m. afdødes mor Anne Svendsdatter, der blev gift anden gang med Erik Henriksen til Vedø. Af første ægteskab B: 1) bror Andreas Nikolaj Behr, død. 3B: a Andreas [Nikolaj] Behr, præst i Feldballe [og Nødager], død. 5B: 1 Søren Behr 2 Andreas Behr 3 Anne Thobyren Behr 4 Maren Behr 5 Karen Behr g.m. Peder [Christoffersen] Rytzau, præst i Feldballe [og Nødager] b Anne Lucie Behr, død, var g.m. [Thomas Todbjerg, præst i Hjortshøj, Elev og Egå]. 7B: 1 Thomas [Behr Thomsen] Todbjerg, kapellan i Elling [og Tolne] i Vendsyssel 2 Andreas Todbjerg i Århus 3 Frederik Todbjerg i Norge 4 Nille Todbjerg g.m. Udsen, forpagter på Overgård 5 Marianne Todbjerg g.m. Ostenfeldt, skildrer i Sæby 6 Anne Svends [Thomasdatter] Todbjerg g.m. Frands [Testrup Michael Nielsen] Mygind, præst i Råbjerg i Vendsyssel 7 Mette Todbjerg g.m. Jacob Wirenfeldt, forpagter på Skårupgård i Vendsyssel c Maren Svends [Thomasdatter] Todbjerg i København 2): bror Thomas Nikolaj Behr [til Skaføgård], død. 2B: a Anne Svends Thomasdatter Behr g.m. [Jens Pedersen] Olrog, kapellan i København Trinitatis b Niels Behr til Skaføgård. Afdødes mand Frederik Thomsen Lyngbys første ægteskab med Elisabeth Margrethe Reinfranch, datter af Mathæus Rudolf Reinfranch på Fævejle, sekretær i tyske kancelli. 2B: 1) Peder Christian Reinfranch, død uden livsarvinger 2) Mathæus Rudolf Reinfranch, død. 1B: a Hans Reinfranch, gartner, [skifte 15.8.1746 lbnr.52]. 2B: 1 Frederik Lyngby Reinfranch 2 Nille Ulrikke Reinfranch g.m. Henrik Jacob Boesen, [søn af Morten Boesen, præst i Ebeltoft], fuldmægtig på Vedø. Jordebog for Vedø 1759 fol 31B. (Supplerende kilde: Personalhistorisk Tidsskrift 1983 side 31-42: Lidt personalhistorie fra Rygård og Vedø på Djursland).

They had the following children.

  230 M iii Niels Erik Behr Lyngby was born on 9 Oct 1710 in Lyngby, Randers, Denmark. He died before 1734.
  231 M iv Thomas Frederiksen Lyngby was born on 9 Nov 1711 in Lyngby, Randers, Denmark. He died in Feb 1757.

had no livsarvinger.
        Thomas married Engel Malene Bagge, daughter of Oluf Sørensen Bagge and Inger Nielsdatter Juul. Engel died in 1780 in Hov.

98. Margrethe Thomasdatter Lyngby (Thomas Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1666 in Hørby, Holbæk, Denmark. She died on 18 Feb 1738 in Hejlskov præstegård, Ørslevkloster, Viborg, Denmark. She was buried on 25 Feb 1738 in Ørslevkloster, Viborg, Denmark.

36 Margrethe Thomasdatter Lyngby i Hejlskov præstegård i Ørslevkloster sogn. 18.2.1738, fol.383. Enke efter Christoffer Heidenreich, regimentskvartermester. A: 0) far [Thomas Nielsen Lyngby, præst i Hørby, død 27.12.1683]. B: 1) søster Karen Thomasdatter Lyngby, enke efter Jørgen Pedersen [Brøndlund] i Thisted 2) søster Birgitte Thomasdatter Lyngby g.m. Hans [Frederiksen] Spleth, kapellan i Store Heddinge 3) søster Maren Thomasdatter Lyngby g.m. Frederik [Pedersen] Busch, præst i Daugbjerg ved søn Christoffer Heidenreich Busch, præst i Ørslevkloster 4) bror Frederik Thomsen Lyngby til Vedø [i Koed sogn, og præst i Lyngby og Albøge], død [1734]. Hans børn 5) bror Hans Thomsen Lyngby, præst i Hørby på Sjælland, død [26.9.1736]. Hans børn 6) bror Svend Thomsen Lyngby i en mølle ved Grenå, død. Hans børn 7) søster Lene Thomasdatter Lyngby, [begravet Albøge 30.11.1728], var g.m. Laurids Nielsen Solrød] degn i Lyngby og Albøge. Hendes børn 8) søster Ingeborg Thomasdatter, [begravet Gislinge 17.7.1711], var g.m. [Thorkild Hansen] degn i Hagested [og Gislinge] på Sjælland, [begravet Gislinge 4.11.1718]. Måske flere søskende. Afdøde døde 18.2.1738.

Margrethe married Christoffer Heidenreich. Christoffer died before 18 Feb 1738.

They had the following children.

  232 F i Marcella Charlotte Heidenreich was christened on 20 Jul 1698 in Fruering, Skanderborg, Denmark. She was buried on 26 Jun 1699 in Fruering, Skanderborg, Denmark.

99. Svend Leth Thomsen Lyngby (Thomas Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1668 in Hørby, Holbæk, Denmark. He was christened on 17 Jun 1668 in Hørby, Holbæk, Denmark. He died in 1720 in Lyngby, Randers, Denmark. He was buried on 12 Apr 1720 in Lyngby, Randers, Denmark.

Forpagter af Pis Mølle
i en mølle ved Grenå, død. Hans børn

Svend married Cathrine Sidone Frandsdatter Funth on 3 Nov 1700 in Hyllested, , Denmark. Cathrine was born about 1672. She died in 1723 in Gjesing, , Denmark. She was buried on 1 Dec 1723 in Gjesing, , Denmark.

They had the following children.

  233 F i Cathrine Magdalene Svendsdatter Leth was born about 1704.
        Cathrine married Jens Henrik Henriksen Torup on 5 Jul 1719 in Ørum, , Denmark. Jens was born about 1679. He died in 1721 in Vesterbølle, Viborg, Denmark. He was buried on 24 Mar 1721 in Vesterbølle, Viborg, Denmark.
+ 234 M ii Frands Nicolai Svendsen Leth was born on 30 Apr 1707. He died on 19 Apr 1793.
+ 235 M iii Thomas Svendsen Leth was born about 1710.

101. Maren Thomasdatter Lyngby (Thomas Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1670 in Hørby, Holbæk, Denmark. She was christened on 4 Dec 1670 in Hørby, Holbæk, Denmark. She died on 15 Mar 1741 in Daugbjerg, Viborg, Denmark. She was buried on 28 Mar 1741 in Daugbjerg, Viborg, Denmark.

39 Maren Thomasdatter Lyngby i Daugbjerg præstegård. 22.11.1741, fol.7, 136B, 138. E: Frederik Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. B: 1) Christoffer Busch, præst i Ørslevkloster 2) Peder Christian Busch, kapellan hos faderen 3) Dorthe Busch. Afdøde døde 15.3.1741.

Maren married Frederik Pedersen Busch. Frederik was born in 1662. He died on 5 Dec 1741 in Daugbjerg, Viborg, Denmark.

priest in Daugbjerg
41 Frederik Busch, præst i Daugbjerg, Mønsted og Smollerup. 24.4.1742, fol.10B, 54B. Enkemand efter [Maren Thomasdatter Lyngby, skifte 22.11.1741 lbnr.39]. B: 1) Christoffer Busch, præst i Ørslevkloster 2) Peder Christian Busch, successor 3) Dorthe Busch.

They had the following children.

  236 M i Christian Busch was christened on 27 Sep 1705 in Daugbjerg, Viborg, Denmark. He was buried on 12 May 1710 in Daugbjerg, Viborg, Denmark.
  237 M ii Christoffer Heidenreich Busch was born on 17 Feb 1707 in Daugbjerg, Viborg, Denmark. He was buried on 22 Dec 1707 in Daugbjerg, Viborg, Denmark.
+ 238 M iii Christoffer Heidenreich Busch was born on 23 Apr 1708. He died on 16 Mar 1778.
  239 F iv Dorthe Busch was born on 23 Dec 1709 in Daugbjerg, Viborg, Denmark.
+ 240 M v Peder Christian Frederiksen Busch was born on 3 Apr 1713. He was buried on 26 Jul 1762.

103. Eline Thomasdatter Lyngby (Thomas Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1673 in Hørby, Holbæk, Denmark. She was christened on 20 May 1673 in Hørby, Holbæk, Denmark. She died in 1728 in Lyngby, Randers, Denmark. She was buried on 30 Apr 1728 in Albøge, Randers, Denmark.

39 Lene Thomasdatter Lyngby i Albøge degnebolig. 14.9.1728, fol.175B.
E: Laurids Nielsen Solrød, degn i Lyngby og Albøge. B:
4) Mette Marie Lauridsdatter 21½
5) Niels Lauridsen 19
6) Peder Lauridsen 17.
FM: morbror Frederik Thomsen Lyngby, præst i Lyngby og Albøge.
Første ægteskab med [Søren Pedersen, formand i embedet, skifte 9.11.1705 lbnr.27]. B:
1) Thomas Sørensen 32
2) Hans Sørensen Leth 28
3) Mette Sørensdatter g.m. Claus Brøndlund, købmand i Thisted i Thy.

Eline married Søren Pedersen Leth. Søren died in 1705.

27 Søren Pedersen, degn i Lyngby og Albøge. 9.11.1705, fol.103B.
E: Lene Thomasdatter. LV: Mogens Jensen, forpagter på Lykkesholm. B:
1) Thomas Sørensen
2) Hans Sørensen
3) Mette Sørensdatter.
FM:
1 morbror Peder Thomsen Lyngby, præst i Darum [og Bramminge]
2 morbror Hans Thomsen Lyngby, præst i Hørby på Sjælland.

They had the following children.

  241 M i Thomas Sørensen Leth was born in 1696.
+ 242 M ii Hans Sørensen Leth was born in 1700. He died in 1750.
+ 243 F iii Mette Sørensdatter Leth died in May 1742.

Eline also married Laurids Nielsen Solrød. Laurids was born in 1671. He was buried on 5 Jun 1750 in Albøge, Randers, Denmark.

degn i Lyngby og Albøge. Hendes børn

They had the following children.

+ 244 F iv Mette Marie Lauridsdatter Solrød was born in 1706. She died on 3 Jul 1758.
  245 M v Niels Lauridsen Solrød was born in 1709.
  246 M vi Peder Lauridsen Solrød was born in 1711.

109. Martha Andersdatter Lyngby (Anders Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born about 1671. She died in Aug 1743 in Holstebro, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 16 Aug 1743 in Holstebro, Ringkøbing, Denmark.

8 Martha [Andersdatter] Lyngby i Holstebro, død august 1743.
E: Niels [Jacobsen] Schmidt, kapellan i Holstebro [og Måbjerg].
Første ægteskab med [Peder Nielsen Juul eller Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs]. B:
1) Anders Lyngby, fuldmægtig på Støvringgård
2) Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter på Søndervang
3) Bodil Sofie, enke efter major Grevenkop
4) Mette Marie [Hvidbjerg], enke efter [Mads Andersen]Thorup, præst [i Rær, Hansted og Vigsø].

Martha married Peder Nielsen Hvidberg, son of Niels Nielsen Juul and Lisbeth Pedersdatter Nørkjær. Peder was born in 1647 in Hvidbjerg, Refs, Thisted, Denmark. He died in 1719.

Priest in Hvidbjerg-Lyngs.
He owned Ostergaarde and 13 other gaarde in Sondbjerg sogn.

6 Peder Nielsen Hvidbjerg, præst i Hvidbjerg og Lyngs. 10.7.1719, fol.7B. E: Martha Andersdatter Lyngby. LV: Christen Lassen Tychonius, præst i Skive og Resen. B: 2) Bodil Sofie Pedersdatter Hvidbjerg g.m. [Claus] Grevenkop, kaptajn [i Villerup] 3) Anders Pedersen Lyngby, stud. theol. 4) Niels Pedersen Hvidbjerg, forpagter på Hindsels [i Hvidbjerg sogn], nu på Kongensgård [i Nørre Nissum sogn] i Hardsyssel 5) Peder Pedersen Hvidbjerg 20. FM: Jens [Madsen] Hvistendal, [præst i Helligsø og Gettrup] 6) Mette Marie Pedersdatter, enke efter Mads Andersen Torup, præst i Ræer, Hansted og Vigsø LV: Robert Humble. Af første ægteskab B: 1) Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Graversen i Thisted, skifte 13.6.1713. 2B: a Peder Thomsen b Sofie Thomasdatter. FM: Niels Bentsen, Thomas Andersen og Henrik Frandsen, alle i Thisted [Ved skifte efter Peder Pedersen Hvidbjerg 5.6.1727 i Dueholm med flere amter kaldes Maren Pedersdatter Hvidbjerg hans halvsøster].

They had the following children.

  247 F i Bodil Sophie Hvidberg was born about 1685 in Hvidbjerg, Refs, Thisted, Denmark. She died on 7 Mar 1750 in Villerup, Vestervig, Thisted, Denmark.

she had no children.

04 Bodil Sofie Hvidberg i Villerup. 21.4.1750, fol.65B.
Enke efter Claus Grevenkop, kaptajn, [skifte 17.5.1735 lbnr.167].
Hans A:
1) bror Peder Grevenkop, kaptajn i Norge, død. 2B:
a Hans Gottlob Grevenkop, kaptajn i København
b Casper Grevenkop, på rejse i London for at se sig om i verden
2) bror Grevenkop, kaptajnløjtnant, død. 1B:
a Dorthe Kirstine Grevenkop i København.
Hendes A:
1) bror Anders Lyngby, forvalter på Støvringgård kloster
2) bror Niels Hvidberg, forpagter på Søndervang
3) søster Mette Marie Pedersdatter Hvidberg, enke efter Mads Andersen Torup, præst i Ræer, [skifte Ålborg bisp 26.7.1718 lbnr.278]. LV: Jens Øksenbjerg. Hun har et barn B:
a Martha Madsdatter
4) halvsøster Maren Pedersdatter, enke efter Thomas Graversen i Thisted. LV: Cortsen, præst i Thisted.
Afdøde døde 7.3.1750.
        Bodil married Major Klaus Grevencop in 1719 in Villelrup, Vestervig, Thisted, Denmark. Klaus was born in of Villerup, Vestervig, , Denmark. He was buried on 17 May 1735 in Vestervig, , Denmark.

167 Claus Grevenkop, kaptajn [i Villerup, begravet Vestervig 17.5.1735], fol.456. E: Bodil Sofie Hvidberg. Bevilling til uskiftet bo af 9.8.1719.

had var adlet 24 feb 1749.
+ 248 M ii Anders Lyngby was born on 29 Jul 1687. He died on 31 Jul 1767.
  249 M iii Niels Pedersen Hvidberg was born about 1690 in Hvidbjerg, Refs, Thisted, Denmark.

forpagter på Hindsels [i Hvidbjerg sogn], nu på Kongensgård [i Nørre Nissum sogn] i Hardsyssel
        Niels married Mette Jensdatter.

testamente in 1744    ingen barn.
+ 250 F iv Mette Marie Pedersdatter Hvidberg was born about 1692.
  251 M v Jens Pedersen Hvidberg was born about 1695 in Hvidbjerg, Refs, Thisted, Denmark.
  252 M vi Peder Pedersen Hvidberg was born in 1700 in Hvidbjerg, Refs, Thisted, Denmark. He died in 1727 in Styvel, , Denmark.

97 Peder Pedersen Hvidbjerg, ugift i Styvel. 22.3.1728, fol.326B.
A:
1) mor Martha Lyngby, enke efter Peder Nielsen Hvidbjerg i Holstebro
2) bror Anders Lyngby i Viborg
3) bror Niels Hvidbjerg i Kongensgård
4) søster [Bodil Sofie Hvidbjerg] g.m. [Claus] Grevenkop, major i Villerup [i Vestervig sogn]
5) søster Mette Marie Lyngby eller Hvidbjerg, enke efter Mads Torup i Holstebro, der giver sin arv til sin datter Martha Christiane Torup
6) halvsøster Maren Pedersdatter Hvidbjerg, enke efter Thomas Graversen i Thisted.

Martha also married Niels Jacobsen Schmidt in 1737. Niels died in 1771 in of Holstebro, Ringkøbing, Denmark.

kapellan i Holstebro

108 Niels Jacobsen Schmidt, tidligere kapellan i Holstebro. 8.4.1771, fol.9.
[Enkemand efter Martha Andersdatter Lyngby, skifte august 1743 lbnr.78]. A:
1) bror Christen Jacobsen, købmand i Ålborg, død, var g.m. Maren Jensdatter, der lever.
Afdøde var blind og embedsløs siden 1740.

111. Niels Christensen Nykirke (Christen Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 10 Dec 1680 in Ålsø, , Denmark. He was buried on 19 Jun 1765.

priest in Vester Hæsinge    had 1 son and 1 daur. per Wiberg.

He had the following children.

+ 253 F i Bodil Cathrine Nykirke was born about 1707. She died before 1787.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index