Descendants of Thomas Nielsen Ferslev and Karen Thomasdatter

Fourth Generation

(Continued)


114. Palle Iver Christensen Lyngby (Christen Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) died in 1728 in Ingerslev Mølle, Tiset, Aarhus, Denmark.

4 Palle Iver Christensen Lyngby i Ingerslev Mølle, 31.5.1728, side 107. Nr.4. [Enkemand efter Maren Jørgensdatter], skifte 20.4.1728 lbnr.3. B: Christen, Jørgen, Bodil Marie, [fejl, skal være Bodil Cathrine]. FM: morfar Jørgen Nielsen i Skægs Mølle g.m. Karen Nielsdatter, farbror Niels Christensen Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn, fasters mand Jørgen Davidsen, præst i Odder.

Palle married Maren Jørgensdatter Møller, daughter of Jørgen Nielsen Møller and Karen Nielsdatter. Maren died on 21 Mar 1728 in Ingerslev Mølle, Tiset, Aarhus, Denmark.

3 Maren Jørgensdatter i Ingerslev Mølle. 20.4.1728, side 89. Nr.3. Bilag. E: Palle Iver Christensen Lyngby. B: Christian 4, Jørgen 3, Bodil Cathrine 2. FM: morfar Jørgen Nielsen i Skægs Mølle.

They had the following children.

  254 M i Christen Pallesen Lyngby was born in 1724 in Ingerslev Mølle, Tiset, Aarhus, Denmark. He died in 1787 in Klags Mølle, Hornborg, Skanderborg, Denmark.

107 Christen Lyngby, ugift i Klags Mølle. 12.3.1787, fol.233. Bilag. Skifteakt i B5A-485. Afdødes far Palle Iver Christensen Lyngby i Ingerslev Mølle, [skifte31.5.1728 lbnr.4]. A: 1) faster Mette Margrethe [Christensdatter] Lyngby, død, var g.m. Jørgen Davidsen, præst i Odder. 3B: a David Davidsen, ophold i Barrit Præstegård b Øllegaard Davidsen, død, var g.m. [Jens Andreasen] Kragballe, præst i Odder. 3B: Anders Kragballe, præst i Odder, Sofie Hedvig Kragballe g.m. [Ditlev Johansen] Mehl, præst i Barrit, Karen Kragballe, død, var g.m. [Nikolaj Nielsen] Langballe i Sneptrup præstegård, præst i [Ovsted og Tåning sogne] i Voer herred. 2B: Jens Kragballe Langballe 16, Karen Elisabeth Glud Langballe 20. FM: forvalter Brøchner på Rosenvold c Ingeborg [Cathrine] Davidsen, død, var g.m. [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. 6B: Frands Raarup, konsumptionsforvalter i Frederiksborg på Sjælland, Jørgen Raarup, fuldmægtig på Holbækgård ved Randers, Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted, Marie Elisabeth Raarup, Hylleborg Raarup, Gertrud Raarup 2) faster Kirsten Lyngby, død, var g.m. brygger Lærke i København 3) farbror Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn. død. 1B: a Bodil Cathrine Nykirke, død, var g.m. Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg. 4B: Niels Nykirke Hjort, degn i Svinninge i Gudme herred på Fyn, Ellen Cathrine Hjort, Bodil Kirstine Hjort, enke efter musikant Simonsen i Svendborg, Karen Lund, var g.m. regimentskvartermester Baggesen i Nyborg, begge døde. 4B: Laurids Baggesen i Norge, Gregers Baggesen sst, Øllegaard Baggesen hos farbror [Niels] Baggesen til Hesselagergård på Fyn, Susanne Baggesen hos præsident Ursing i Ribe. Stamfar på mors side var Niels Jørgensen Møller i Skægs Mølle i Hads herred. 3B: 1) Rasmus Møller i Klags Mølle. 1B: a Maren Rasmusdatter g.m. [Søren] Vilstrup i Klags Mølle. 2B: Rasmus Vilstrup i Klags Mølle, Johanne Kirstine g.m. [Laurids] Ammitzbøll i Klags Mølle. 2) Jørgen Møller i Skægs Mølle, [skifte Rathlousdal 4.8.1740 lbnr.67]. 2B: a Maren Jørgensdatter, [skifte 20.4.1728 lbnr.3], var g.m. Palle Iver Christensen Lyngby. 1B: Christen Lyngby, som var afdøde b Niels Jørgensen Møller til Skovgård, død. 5B: Jørgen Nielsen Møller i Jelling, Hans Nielsen Møller i Jelling, Anne Cathrine Nielsdatter Møller g.m. Christen [Jensen] Hjerm, degn i Hjerm ved Holstebro, Anne Dorthe Nielsdatter Møller, død, var g.m. Ulrik [Nielsen] Frich, købmand i Kolding. 3B: Niels Frich, ophold på Kjeldkær ved Vejle, Malene [Cathrine] Frich g.m. [Christian Jensen] Høhne, præst i Vester Vedsted ved Ribe, Karen Frich g.m. ritmester [Rasmus] Gade, ophold på Sjælland, Maren Nielsdatter Møller, enke efter [Christen Poulsen] Holst, præst i [Oddense og Otting] på Salling, nu ophold i Herslev ved Fredericia 3) Søren Møller i Odder, død. 1B: a Anne Sørensdatter g.m. [Hans Jørgen Christoffersen] Bøgh, præst i Trige. Afdødes 4 fæstebønder i Kalhave fremviser deres købekontrakter.
  255 M ii Jørgen Lyngby was born in 1725.
  256 F iii Bodil Cathrine Lyngby was born in 1727. She was buried on 6 Mar 1732 in Odder, , Denmark.

died age 5 years old

115. Mette Margrethe Christensdatter Lyngby (Christen Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born about 1683 in Aalso, Randers, Denmark. She died on 7 Jul 1743 in Odder, Aarhus, Denmark.

Mette married Christen Justesen Schiønning about 1705. Christen died on 20 Jul 1709 in Odder, Aarhus, Denmark.

They had the following children.

  257 F i Anna Cathrine Christensdatter Schiønning was born about 1707 in Odder, Aarhus, Denmark.
        Anna married Ancher Christensen Svendstrup. Ancher was born about 1695 in of Revling, , Denmark. He died in 1754.

Mette also married Jørgen Davidsen Møller about 1710. Jørgen was born on 10 Mar 1682. He died on 30 Oct 1733 in Odder, Aarhus, Denmark.

1705 var han Hører i Århus. - Præst til Odder

107 Christen Lyngby, ugift i Klaks Mølle. 12.3.1787, fol.233. Bilag. Skifteakt i B5A-485.
Afdødes far Palle Iver Christensen Lyngby i Ingerslev Mølle, [skifte31.5.1728 lbnr.4]. A:
1) faster Mette Margrethe [Christensdatter] Lyngby, død, var g.m. Jørgen Davidsen, præst i Odder. 3B:
a David Davidsen, ophold i Barrit Præstegård
b Øllegaard Davidsen, død, var g.m. [Jens Andreasen] Kragballe, præst i Odder. 3B: Anders Kragballe, præst i Odder, Sofie Hedvig Kragballe g.m. [Ditlev Floriansen] Mehl, præst i Barrit, Karen Kragballe, død, var g.m. [Nikolaj Nielsen] Langballe i Sneptrup præstegård, præst i [Ovsted og Tåning sogne] i Voer herred. 2B: Jens Kragballe Langballe 16, Karen Elisabeth Glud Langballe 20. FM: forvalter Brøchner på Rosenvold
c Ingeborg [Cathrine] Davidsen, død, var g.m. [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. 6B: Frands Raarup, konsumptionsforvalter i Frederiksborg på Sjælland, Jørgen Raarup, fuldmægtig på Holbækgård ved Randers, Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted, Marie Elisabeth Raarup, Hylleborg Raarup, Gertrud Raarup
2) faster Kirsten Lyngby, død, var g.m. brygger Lærke i København
3) farbror Niels [Christensen] Nykirke, præst i Vester Hæsinge på Fyn. død. 1B:
a Bodil Cathrine Nykirke, død, var g.m. Gregers [Hansen] Hjort, præst i Svendborg. 4B: Niels Nykirke Hjort, degn i Svinninge i Gudme herred på Fyn, Ellen Cathrine Hjort, Bodil Kirstine Hjort, enke efter musikant Simonsen i Svendborg, Karen Lund, var g.m. regimentskvartermester Baggesen i Nyborg, begge døde. 4B: Laurids Baggesen i Norge, Gregers Baggesen sst, Øllegaard Baggesen hos farbror [Niels] Baggesen til Hesselagergård på Fyn, Susanne Baggesen hos præsident Ursing i Ribe.
Stamfar på mors side var Niels Jørgensen Møller i Skægs Mølle i Hads herred. 3B:
1) Rasmus Møller i Klaks Mølle. 1B:
a Maren Rasmusdatter g.m. [Søren] Vilstrup i Klaks Mølle. 2B: Rasmus Vilstrup i Klaks Mølle, Johanne Kirstine g.m. [Laurids] Ammitzbøll i Klaks Mølle.
2) Jørgen Møller i Skægs Mølle, [skifte Rathlousdal 4.8.1740 lbnr.67]. 2B:
a Maren Jørgensdatter, [skifte 20.4.1728 lbnr.3], var g.m. Palle Iver Christensen Lyngby. 1B: Christen Lyngby, som var afdøde
b Niels Jørgensen Møller til Skovgård, død. 5B: Jørgen Nielsen Møller i Jelling, Hans Nielsen Møller i Jelling, Anne Cathrine Nielsdatter Møller g.m. Christen [Jensen] Hjerm, degn i Hjerm ved Holstebro, Anne Dorthe Nielsdatter Møller, død, var g.m. Ulrik [Nielsen] Frich, købmand i Kolding. 3B: Niels Frich, ophold på Kjeldkær ved Vejle, Malene [Cathrine] Frich g.m. [Christian Jensen] Høhne, præst i Vester Vedsted ved Ribe, Karen Frich g.m. ritmester [Rasmus] Gade, ophold på Sjælland, Maren Nielsdatter Møller, enke efter [Christen Poulsen] Holst, præst i [Oddense og Otting] på Salling, nu ophold i Herslev ved Fredericia
3) Søren Møller i Odder, død. 1B:
a Anne Sørensdatter g.m. [Hans Jørgen Christoffersen] Bøgh, præst i Trige.
Afdødes 4 fæstebønder i Kalhave fremviser deres købekontrakter.

They had the following children.

  258 ii Davidsen was born on 13 Apr 1711 in Odder, Aarhus, Denmark. Davidsen was buried on 14 Apr 1711 in Odder, Aarhus, Denmark.
  259 M iii Kristen Schønning Jørgensen Davidsen was born on 6 Feb 1713 in Odder, , Denmark.
  260 M iv David Jørgensen Davidsen was born on 5 May 1714 in Odder, Aarhus, Denmark.

i Barrit praestegaard i 1787

0 David Davidsen, studiosus i Barrit Præstegård. 13.5.1793.
Testamente af 22.11.1786.
A:
1) søster Øllegaard [Jørgensdatter] Davidsen i Odder Præstegård, død. 3B:
a Anders [Jensen] Kragballe, præst i Odder
b Sofie Hedvig Kragballe g.m. [Ditlev Floriansen] Mehl, præst i Barrit
c Karen Kragballe g.m. Nikolaj Langballe til Sneptrup, begge døde. 2B: Jens Kragballe Langballe 23, korporal ved Jyske dragonregiment i Randers, Karen Lisbeth Kragballe i Barrit Præstegård. FM: farbror Poul Langballe til Stovgård
2) søster Ingeborg Cathrine [Jørgensdatter] Davidsen g.m. [Andreas Frandsen] Raarup, præst i Ølsted, begge døde. 6B:
a Frands Raarup, konsumptionsforvalter i Hillerød
b Jørgen Raarup, forvalter på Holbækgård
c Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted
d Marie Lisbeth Raarup g.m. Jonas Pedersen i Ølsted
e Hylleborg Raarup g.m. Niels Schiønning, købmand i Horsens
f Gertrud Raarup g.m. Christen Olufsen Mørk i Stenderup i Hatting herred.

119 David Davidsen, ugift student [79 år gammel], der døde i Barrit præstegård 7.4.1793, side 123, 177, 193, 227.
Testamente af 22.11.1786. A:
0) [forældre Jørgen Davidsen, præst i Odder, død 1.10.1733 g.m. Mette Margrethe Christensdatter Lyngby]
1) søster Øllegaard [Jørgensdatter] Davidsen i Odder præstegård, død [8.3.1748], var g.m. [Jens Andreasen Kragballe, præst i Odder, død 30.6.1788]. 3B:
a Anders Kragballe, præst i Odder
b Sofie Hedvig Kragballe g.m. Ditlev [Floriansen] Mehl, præst i Barrit og Vrigsted
c Karen Kragballe, død [9.9.1774], var g.m. Nikolaj [Nielsen] Langballe i Sneptrup, præst i Ovsted og Tåning. 2B:
1 Jens Kragballe Langballe 23, korporal i Randers
2 Karen Elisabeth Langballe g.m. Lund i Barrit præstegård. FM: farbror Poul Langballe på Stovgård [i Tørring sogn]
2) søster Ingeborg Cathrine [Jørgensdatter] Davidsen, [begravet 2.1.1784], var g.m. [Anders Frandsen] Raarup, præst i Ølsted. 6B:
a Frands Raarup, toldforvalter i Hillerød
b Jørgen Raarup, forvalter på Holbækgård [i Holbæk sogn] ved Randers
c Mette Margrethe Raarup g.m. Niels Jensen i Ølsted
d Marie Elisabeth Raarup g.m. Jonas Pedersen i Ølsted
e Hylleborg Raarup g.m. Skaaning, købmand i Horsens
f Gertrud Raarup g.m. Christen Olufsen Mørk på Palmelund i Stendrup i Hatting herred.
3) [bror Christen Skaaning Davidsen, begravet i Barrit]
4) [søster Margrethe Davidsen, begravet i Barrit].
  261 F v Bodil Marie Jørgensdatter Davidsen was born on 14 Jul 1715 in Odder, Aarhus, Denmark. She died on 3 Dec 1715 in Odder, Aarhus, Denmark.
  262 F vi Bodil Marie Davidsen was born on 25 Dec 1716 in Odder, Aarhus, Denmark.

at her marriage she called Bodil Marie Davidsen.
        Bodil married Søren Jensen Høstmark. Søren died in 1769 in Horsens.
        Bodil also married Knud Groth. Knud was born in 1710 in , Vejle, Denmark.
+ 263 F vii Øllegaard Jørgensdatter Davidsen was born on 21 Feb 1719. She died on 3 Aug 1748.
  264 M viii Frederik Christian Jørgensen Davidsen was born on 14 Jan 1720 in Odder, Aarhus, Denmark. He was buried on 30 Sep 1720 in Odder, Aarhus, Denmark.
  265 F ix Margrethe Jørgensdatter Davidsen was born on 14 Jan 1720 in Odder, Aarhus, Denmark.

she was married
        Margrethe married Ditlev Johansen Mehl, son of Johan Ditlevsen Mehl and Maren Mouritsdatter Graae, on 9 Jun 1744 in Odder, Aarhus, Denmark. Ditlev was born on 10 Feb 1726 in Viborg, Viborg, Denmark. He was christened on 2 Oct 1726 in Gråbrødre, Viborg, Viborg, Denmark. He was buried on 28 Jan 1783 in As, Vejle, Denmark.

praest in Als

103 Ditlev [Johansen] Mehl, præst i As og Klakring. 20.1.1783, side 51. [Enke efter Elisabeth Jensdatter Zeuthen, begravet 3.4.1782]. B: 1) Villads Mehl 2) Maren Mehl. [Afdødes far var Johan Ditlevsen Mehl, guldsmed i Viborg].

priest in Hornslet    age 56 at burial
+ 266 F x Ingeborg Kathrine Jørgensdatter Davidsen was born on 22 Feb 1723. She was buried on 2 Jan 1784.

123. Ingeborg Nielsdatter Friis (Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born about 1643 in , , Denmark.

Ingeborg married Erik Thomsen Aarhus, son of Thomas Nielsen. Erik was born about 1642 in Denmark. He died in 1700.

died age 58.• Sognepræst, 6 Mar. 1672, Gjern, Skanderup, Århus.

They had the following children.

+ 267 M i Niels Eriksen Gjern was born on 31 Dec 1669. He was buried on 23 May 1720.

124. Anna Nielsdatter Friis (Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1662 in , , Denmark. She was buried on 10 Jun 1681 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

Anna married Hans Jensen Winther, son of Jens Sørensen Winther and Mette Rasmusdatter. Hans was born on 31 Mar 1648 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He was christened on 31 Aug 1648 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died in 1726 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He was buried on 18 Jan 1726.

They had the following children.

  268 F i Karen Hansdatter Winther was born in 1681 in Aarhus, Aarhus, Denmark.
        Karen married Arndt Johansen. Arndt was born about 1675 in Aarhus, Aarhus, Denmark.
+ 269 F ii Mette Hansdatter Winther was born in 1681. She died on 16 Apr 1753.

127. Christen Nielsen Friis (Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 16 Jan 1665 in Skorup, Skanderborg, Denmark.

Christen married Johanne Madsdatter Schytte, daughter of Mads Christensen Schytte and Johanne Jørgensdatter Næstved, on 18 Feb 1692 in , , Denmark. Johanne was born in 1662 in Karby, , Denmark. She died in Apr 1734 in Hvidbjerg, Viborg, Denmark. She was buried on 24 Apr 1734 in Hvidbjerg, Viborg, Denmark.

They had the following children.

  270 F i Johanne Friis was born in 1692 in , , Denmark.
  271 M ii Niels Friis was born in 1694.
+ 272 F iii Ingeborg Christensdatter Friis was born in 1695. She died on 29 Nov 1724.
  273 F iv Anne Cathrine Friis was born in 1697 in Skorup, Skanderborg, Denmark. She died after 1734.

129. Abelone Nielsdatter Friis (Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1678 in Skorup, Skanderborg, Denmark. She was buried on 1 Dec 1727 in Aasted, Viborg, Denmark.

Abelone married Andreas Hansen Høyer, son of Hans Gundesen and Maren Hansdatter, on 15 Jun 1699 in Skorup, Skanderborg, Denmark. Andreas was born in 1655 in Tønder, Denmark. He died on 19 Jun 1727 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark.

They had the following children.

  274 M i Niels Friis Møller Andreasen Høyer was born on 18 Feb 1700 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was christened on 2 Mar 1700 in Aasted, Viborg, Denmark. He died on 18/18 Jan 1737/1738 in Aasted, Viborg, Denmark.
  275 F ii Anna Andreasdatter Høyer was born on 7 Sep 1701 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. She was christened on 14 Sep 1701 in Aasted, Viborg, Denmark. She died in Apr 1718 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark.
+ 276 F iii Ingeborg Andreasdatter Høyer was born on 18 Oct 1702. She died on 9 May 1787.
  277 M iv Christen Andreasen Høyer was born on 15 May 1704 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was christened on 15 May 1704 in Aasted, Viborg, Denmark. He died in 1705 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was buried on 11 Jan 1705 in Aasted, Viborg, Denmark.
  278 F v Anna Lisbeth Andreasdatter Høyer was born on 22 Nov 1705 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. She was christened on 22 Nov 1705 in Aasted, Viborg, Denmark. She died in 1787.
        Anna married Carsten Henriksen Lensch on 28 Oct 1738 in Ørslevkloster, Viborg, Denmark. Carsten was born about 1707 in Hjørring, Hjørring, Denmark. He died on 9 Jun 1758 in Hørning, Skald herred, Randers, Denmark.
  279 M vi Christian Nicolai Andreasen Høyer was born on 3 May 1707 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was christened on 10 May 1707 in Aasted, Viborg, Denmark. He died in 1743 in Kongens Thisted, Aalborg, Denmark.

Præst i Tisted (kongens)-Binderup-Durup, Pastor.
        Christian married Magdalene Christine Bræum, daughter of Morten Bræum, on 14 Aug 1739 in UIllits, Aarhus, Denmark. Magdalene was christened on 30 Aug 1713 in Ullits, Aalborg, Denmark. She died in 1743.
  280 F vii Anna Friis Andreasdatter Høyer was born on 23 Dec 1708 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. She was christened on 9 Jan 1709 in Aasted, Viborg, Denmark. She died in Aasted, Viborg, Denmark.
  281 M viii Jens Andreasen Høyer was born on 20 Jul 1710 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was christened on 20 Jul 1710 in Aasted, Viborg, Denmark. He died in 1714 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was buried on 25 Jul 1714 in Aasted, Viborg, Denmark.
  282 F ix Elsebeth Andreasdatter Høyer was born on 20 Sep 1711 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. She was christened on 20 Sep 1711 in Aasted, Viborg, Denmark. She died in 1712 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. She was buried on 11 Mar 1712 in Aasted, Viborg, Denmark.
  283 F x Elsebeth Andreasdatter Høyer was born on 20 Nov 1712 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. She was christened on 20 Nov 1712 in Aasted, Viborg, Denmark. She died on 1 Feb 1764 in Thisted, Thisted, Denmark.
  284 M xi Jens Andreasen Høyer was born on 24 Apr 1716 in Østergaard, Aasted, Viborg, Denmark. He was christened on 12 May 1716 in Aasted, Viborg, Denmark. He died in 1743 in Hernhut, , Germany.

131. Karen Nielsdatter Friis (Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in Dec 1681. She was buried on 14 Feb 1718 in Skorup, Gjern, Aarhus, Denmark.

age 36 years 7months.

Karen married Jacob Jensen Müller, son of Jacob Jensen Müller and Anna Christensdatter Spliid. Jacob was born in 1654 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died in 1730 in Dover, , Denmark.

3 son and 6 daurs

They had the following children.

+ 285 M i Jens Jacobsen Müller was born in 1693. He died on 10 Sep 1771.
  286 F ii Anna Jacobsdatter Müller was born on 5 Jul 1694 in Dover, Skanderborg, Denmark. She died in 1727 in Taarup, Viborg, Denmark.
        Anna married Peder Lorentz Jensen Nørholm. Peder was born on 13 Feb 1690 in of Gødvad, Viborg, Denmark. He died on 20 Jun 1770 in Christiania, Akershus, Norway.

priest in Taarup.
  287 M iii Niels Friis Jacobsen Müller was born on 18 Jul 1698. He died on 21 Sep 1742 in Dover, Skanderborg, Denmark.

3 sons and 3 daurs
        Niels married Terkilsdatter Nissen.

3 sons and 3 daurs

Karen also married Jens Lauridsen Spliid, son of Laurids Thøgersen and Ingeborg Christensdatter Spliid. Jens was born in 1671 in Skorup, Gjern, Aarhus, Denmark. He was buried on 18 Aug 1751 in Skorup, Aarhus, Denmark.

died age 81
Sognepræst Skorup og Tvilum.

They had the following children.

  288 F iv Anne Hemmert Spliid was christened on 29 Sep 1704 in Skorup, Aarhus, Denmark. She was buried on 28 Jan 1705 in Skorup, Aarhus, Denmark.
  289 M v Peder Spliid was christened in remin 1706 in Skorup, Aarhus, Denmark. He was buried on 13 Aug 1706 in Skorup, Aarhus, Denmark.
  290 F vi Anne Spliid was born on 18 Jun 1707 in Skorup, Aarhus, Denmark.
  291 F vii Ingeborg Jensdatter Spliid was born on 28 Sep 1708 in Skorup, Aarhus, Denmark.
        Ingeborg married Christen Eskesen Winding, son of Eske Hansen Winding and Bodil Gaaskesdatter Hogh, on 20 Jun 1747. Christen was born on 11 Jun 1723 in Løvstal, , Denmark. He was christened on 16 Aug 1723 in Skern, Mdls h., Denmark. He was buried on 13 Apr 1798 in Domsognet, Viborg, Viborg, Denmark.

Christen was employed as sogne præst in Skorup, Skanderborg, Denmark.

priest in Skorup-Tvilum after his father in law
they had no children.

age 75 years old.   priest in Skorup.

1.  Alle 11 personer i husstanden: Folketælling: 1787 Sogn: Skorup Amt: Skanderborg Lokalitet: Skorup Bye Familienr: 1
Navn: Christen Winding Alder: 64 Civilstand: Enkemand Ægteskabsnr: 1 Familiestand: Hosbonde Stilling: Sognepræst
2. same person
begravde 13 apr 1798 Christen Eskelsen Winding age 75, priest in Skaarup and Twillum.
  292 M viii Peder Jensen Spliid was born on 17 Dec 1709 in Skorup, Aarhus, Denmark. He died in 1710 in Skorup, Aarhus, Denmark.
+ 293 M ix Poul Jensen Spliid was born on 15 Mar 1711. He died on 21 Mar 1766.
  294 F x Mette Kristine Spliid was born on 30 Jun 1714 in Skorup, Aarhus, Denmark. She died in 1770 in Sahl, Viborg, Denmark.
        Mette married Niels Mogensen Møller. Niels died in 1771 in Sahl, Houlbjerg, Viborg, Denmark.
  295 F xi Anne Katrine Spliid was born on 1 Jul 1715 in Skorup, Aarhus, Denmark. She was buried on 25 Nov 1715 in Skorup, Aarhus, Denmark.
  296 M xii Niels Jensen Spliid was christened on 4 Feb 1718 in Skorup, Aarhus, Denmark. He died in Jul 1718 in Skorup, Aarhus, Denmark.

132. Arild Nielsen Friis (Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 1 Feb 1684 in Aarhus, Aarhus, Denmark. He died on 22 Oct 1758 in Spentrup, Randers, Denmark. He was buried on 30 Oct 1758 in Spentrup, Randers, Denmark.

Arild married Kirstine Marie Hansdatter Brøchner, daughter of Hans Mortensen Brøchner and Anna Sørensdatter Asferg. Kirstine was christened on 22 Oct 1693 in Spentrup, Randers, Denmark.

They had the following children.

  297 F i Antonette Arildsdatter Friis was christened on 17 Feb 1712 in Spentrup, Randers, Denmark.
+ 298 F ii Ingeborg Arildsdatter Friis was born on 25 Apr 1713. She died on 8 Apr 1763.
+ 299 F iii Anna Kirstine Arildsdatter Friis was buried on 30 Mar 1782.
  300 F iv Anne Marie Arildsdatter Friis was christened on 12 Jun 1715 in Spentrup, Randers, Denmark. She was buried on 16 Dec 1715 in Spentrup, Randers, Denmark.
  301 F v Anne Margrete Arildsdatter Friis was christened on 2 Dec 1716 in Spentrup, Randers, Denmark.
+ 302 F vi Karen Arildsdatter Friis was christened on 27 May 1718.
+ 303 F vii Sidsel Cathrine Arildsdatter Friis was christened on 17 Apr 1721. She died in 1758.
+ 304 F viii Anna Elisabeth Arildsdatter Friis was christened on 12 Nov 1722. She died in 1792.
  305 M ix Niels Arildsen Friis was christened on 28 Feb 1726 in Spentrup, Randers, Denmark. He was buried on 23 May 1727 in Spentrup, Randers, Denmark.
+ 306 F x Mette Arildsdatter Friis was born in 1728. She died on 25 Jun 1791.
  307 F xi Apollone Arildsdatter Friis was born in 1729 in Spentrup, Randers, Denmark. She died in Jan 1769 in Estvad, Ringkøbing, Denmark. She was buried on 31 Jan 1769 in Estvad, Ringkøbing, Denmark.

she had 2 sons by Morsing per Wiberg.  per Nygaards sedlar in 1767 they had no livsarvinger.
        Apollone married Jens Henriksen Morsing, son of Henrik Christensen Morsing and Maren Jensdatter Norup, on 7 Apr 1758 in Spentrup, Randers, Denmark. Jens was born on 6 Oct 1709 in Hjerk, Viborg, Denmark. He was christened on 11 Oct 1709 in Hjerk, Viborg, Denmark. He died on 20 Jun 1774 in Estvad, Ringkøbing, Denmark.

40 Testamente i Estvad. 1771, fol.251. Testamente af 22.5.1767 for Jens [Henriksen] Morsing, præst i Estvad og Rønbjerg og hustru Abelone [Arildsdatter] Friis. Desuden nævnes konens søster mand Jacob Timmermann, præst i Hobro.

priest in Estvad.
  308 F xii Mariane Arildsdatter Friis was born on 9 Dec 1732 in Spentrup, Randers, Denmark. She died on 2 Feb 1810.
        Mariane married Johan Henrik Zahrtmann on 24 Apr 1761 in Spentrup, Randers, Denmark. Johan was born in 1725 in Hedinge, , Denmark. He died on 17 Jul 1782 in Tisted, Aalborg, Denmark.

Aalborg, Gislum, Kongens Tisted, Thisted Bye, , 19, FT-1787, A4631
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mariane Zartmann født Friis 56 Enke(mand) husmoder husbeboer
Marie Fridericsdatter 18 Ugift tjenestepige

Aalborg, Gislum, Kongens Tisted, Thisted Bye, , 18, FT-1801, B8541
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Marie Anne Zahrtemann?? født Friis 69 Enke Huusmoder Præsteenke
Zidsel Christensdatter 40 Ugift Tienestepige

134. Niels Pedersen Galthen (Anna Ottosdatter Haslund , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1674 in Nørre Galten, Randers, Denmark. He was christened on 4 Oct 1674 in Galten, Randers, Denmark. He died on 11 Jun 1729 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark.

Niels married Anna Jespersdatter Hutfield, daughter of Jesper Nielsen Hutfield and Sidsel Christensdatter Clementin, on 16 Oct 1703 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark. Anna died on 28 Oct 1714 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark. She was buried on 7 Nov 1714 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark.

They had the following children.

+ 309 M i Jens Friis Galthen was born on 16 Dec 1704. He died on 4 Feb 1740.
  310 M ii Peder Galthen was christened on 1 Dec 1705 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark. He was buried on 19 Jun 1710 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark.
  311 M iii Galthen was born on 4 Oct 1711 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark. He died on 4 Oct 1711 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark.

Niels also married Margrethe Jensdatter Bering in 1717 in Oster Bjerregrav, Viborg, Denmark. Margrethe was born in 1665 in Hjarup, Ribe, Denmark. She was buried on 7 Mar 1729 in Feldballe, Djurs, Randers, Denmark.

She had no children.

142. Otte Christensen Sommer (Ida Margrethe Ottesdatter , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 12 Jan 1687 in Sjelle, Aarhus, Denmark. He died in 1768 in Sjelle, Aarhus, Denmark.

priest in Sjelle.

Otte married Abelone Pedersdatter Børkop on 3 Oct 1717 in Linaa, , Denmark. Abelone was born in 1682. She died on 18 May 1766 in Sjelle, , Denmark.

They had the following children.

+ 312 F i Maren Ottesdatter Sommer was born in 1718. She was buried on 9 Feb 1794.
+ 313 M ii Christen Ottesen Sommer was born in 1722. He died on 25 Oct 1815.

143. Mads Christensen Sommer (Ida Margrethe Ottesdatter , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1688. He died in Jun 1755 in Bjerre, Vejle, Denmark. He was buried on 7 Jun 1755 in Bjerre, Vejle, Denmark.

Mads married Karen Lindberg, daughter of Lauritz Biørnsen, on 10 Sep 1717 in Trinitatis, København, København, Denmark. Karen was born in 1690 in , , Denmark.

They had the following children.

  314 M i Kristen Sommer was born about 1720 in Bjerre, Vejle, Denmark.

lojtn , villig i Rensborg.
+ 315 M ii Laurids Madsen Sommer was born in 1722. He died on 21 Dec 1785.
  316 F iii Ide Margrethe Sommer was christened on 29 Oct 1726 in Bjerre, Vejle, Denmark. She died before 1732.
  317 M iv Frederik Otto Sommer was born in 1727 in , Vejle, Denmark.
  318 M v Otto Sommer was christened on 8 Jun 1729 in Bjerre, Vejle, Denmark. He died before 1731.
  319 M vi Otto Sommerhjelm was christened on 27 Oct 1731 in Bjerre, Vejle, Denmark.

adlet i sommerhjem.
+ 320 F vii Ide Margrethe Sommer was christened on 28 Dec 1732. She died in 1815.

145. Sejer Christensen Sommer (Ida Margrethe Ottesdatter , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born in 1691 in Sjelle, Aarhus, Denmark. He died on 1 Sep 1749 in Næsborg, Aalborg, Denmark.

died age 61

Sejer married Anne Kirstine Madsdatter Listo, daughter of Mads Andersen Listo and Kirsten Hansdatter Krarup, on 24 Apr 1731 in Vindum, Viborg, Denmark. Anne was born on 7 Oct 1708 in Vindum, Viborg, Denmark. She died on 17 Jun 1737 in Schaumgaard, Vindum, Viborg, Denmark.

died age 29

They had the following children.

  321 M i Christen Sejersen Sommer was born about 1734.

in Holbaekgaard.  1772
+ 322 M ii Mathias Sejersen Sommer was born on 5 Jun 1737. He died on 9 Aug 1819.
  323 M iii Henrik Sejersen Sommer was born in 1741.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index