Descendants of Thomas Nielsen Ferslev and Karen Thomasdatter

Tenth Generation

(Continued)


4079. Poul Johannes Winding (Ove Winding , Hans Kruse Winding , Andreas Winding , Hans Kruse Winding , Andreas Christian Andersen Winding , Kirstine Cathrine Christophersdatter Lime , Kirstine Ottesdatter Haslund , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 4 Jul 1927. He died on 14 Jan 1996.

Poul married Ursula Octavia Lasssen.

They had the following children.

+ 5282 M i Jonas Winding.

Poul also married Vibeke Brandt. Vibeke was born on 12 Feb 1910. She died on 1 Apr 1975.

Poul also married Inger Andersen.

They had the following children.

  5283 M ii Anders Winding.
        Anders married Malene Grouleff.

4080. Margrethe Augusta Koch (Hans Winding Koch , Caroline Henriette Winding , Johannes Cramer Winding , Hans Kruse Winding , Andreas Christian Andersen Winding , Kirstine Cathrine Christophersdatter Lime , Kirstine Ottesdatter Haslund , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 5 Feb 1903 in Hellerup, , Denmark. She died on 15 Sep 1990 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

Margrete Lomholt (1903 - 1990)
Lomholt, Margrete Augusta


1903-90, overlæge.

*5.2.1903 i Kbh., †15.9.1990 i Århus.

Forældre: provst ◊Hans Winding Koch (1867-1949) og Margrethe Schiøler (sygeplejerske ◊•Margrethe Koch 1869-1951).

Børn: Niels (1931), Hans (1932), Dorte (1933), Jens (1943).

ML voksede op i et kærligt og åbent hjem. Hendes fader var provst på Frbg., hendes moder en fremstående sygeplejerske, der før ægteskabet var fire gange i USA for at videreuddanne sig og først giftede sig ret sent. Der var to børn i ægteskabet. ML kaldte den godt et år yngre broder Hal, et navn, som den senere teologiprofessor ◊Hal Koch tog til sig. Hun blev student fra Marie Kruses Skole i 1921. Allerede som barn besluttede hun at blive læge og arbejde med børn. Hendes forældre støttede hende på alle måder, og hun boede hjemme i studietiden.

I 1930 tog ML embedseksamen fra Kbh.s Universitet og giftede sig med Esbern L., der var blevet læge året før. Han støttede hendes karriere, og målrettet gik hun i gang med en speciallægeuddannelse i psykiatri, idet specialet børnepsykiatri, som hun sigtede imod, endnu langtfra eksisterede. Hun var bl.a. ansat på Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet og Skt. Hans Hospital. ML fik fra 1931 sine fire børn, som hun kaldte lykkelige afbrydelser i karrieren, og det var karakteristisk for hende, at hun livet igennem tog sig tid til hjem og børn. Som en selvfølge havde familien rigelig hushjælp. Hendes mand blev overlæge ved Marselisborg Hospital i 1939, og familien flyttede til Århus. Medfølgende var hans moder, der var enke, en dygtig og trofast husbestyrerinde samt en dreng, som ML havde fundet på børneobservationshjemmet på Frbg. og havde i pleje i nogle år. De flyttede alle sammen ind i en kæmpestor smukt beliggende villa.

ML fik ansættelse på Kommunehospitalets børneafdeling, senere på neurologisk afdeling og blev speciallæge i psykiatri i 1944. Samme år blev hun dr.med. på afhandlingen Clinic and Prognosis of Malaria-treated Paralysis om malariabehandling af senfølger af syfilis. Hun var skolepsykiater i Århus 1940-55 og grundlagde her det skolepsykologiske arbejde med åbningen af Skolepsykiatrisk Kontor i 1940, omdøbt til Skolepsykologisk Kontor i 1947, da skolepsykologerne kom til. Desuden var hun praktiserende psykiater 1944-48. I 1948 blev hun afdelingslæge ved Statshospitalet i Risskov og begyndte fra grunden at opbygge børnepsykiatrien vest for Storebælt. Overlæge ◊Erik Strömgren havde været med til at indføre det nye fag på Rigshospitalet omkring 1940 og så det gerne etableret på Risskov med ML som leder. Samarbejdet mellem de to store personligheder forløb ikke altid helt gnidningsfrit, men respektfuldt. Hun startede i det små med ambulante konsultationer i besynderlige kælderlokaler på Kommunehospitalet og lånte lokaler i Randers, Silkeborg og Horsens. Selvom det nytilkomne fag gav spændinger i forhold til børneafdelingen, lykkedes et samarbejde alligevel. Efter et stort forarbejde blev børnehospitalet i Risskov indviet i 1958 med ML som overlæge. Det var fremsynet indrettet med hjemligt udstyrede en- og tosengsstuer, og personalenormeringen var god og præget af en bred tværfaglighed, som aldrig før var set på et statshospital. ML var fremragende til at lytte og påtog sig mange supervisionsopgaver, der fik stor betydning for lægers og andres engagement. Psykoanalysen prægede i høj grad arbejdet, og hun var selv uddannet af den norske Reichpåvirkede psykoanalytiker Nic Waal, som en overgang tilbragte hver anden til tredje weekend i MLs hjem. I den livlige og ukonventionelle uddannelse deltog bl.a. kollegerne Helge Kjems og Anker Østergaard. Waal var yderst dynamisk, og hjemmets børn nød hendes legelyst. På det gamle hospital i Risskov og i andre kredse i Århus gik rygter om tøjlesløsheden både i MLs hjem og på børnehospitalet. Desuden kunne skoler og børneværn være skeptiske over for børnepsykiaternes uformelle væremåde, men efterhånden værdsatte de fleste det nye seriøse arbejde. I 1948 skrev ML med Børnepsykiatri fagets første danske lærebog, som udkom i 7. udg. 1979. Hun var undervisningsassistent ved Århus Universitet fra 1956 og lektor 1967-70.

Både på hospitalet og i hjemmet var ML omgivet af progressive personer, hvoraf flere var kommunister, mens hun og hendes mand var kulturradikale, der stod Socialdemokratiet nær. Men de abonnerede på det kommunistiske dagblad Land og Folk. Hun viste ingen særlig interesse for kvindesagen, men var kendt for sin kamp for børnenes vel. I 1948 udtalte hun ved et møde i Århus Lægeforening: “Der tæves fantastisk i udmærkede århusianske hjem og i udmærkede århusianske skoler.” Århus Stiftstidende formidlede budskabet, og det førte til en femårig “kulturkamp” i Århus mellem fremskridtsvenlige forældre og bortforklarende lærere. Selvom de sidste stod sammen som en mur, måtte de til sidst bøje sig for en række triste beviser på deres voldsomme brug af spanskrør. Et direkte forbud kom dog først 1967. I 1950 tog ML en anden tørn for børnene, da hun sammen med Kjems, forstanderinden for Social-Pædagogisk Seminarium •Marie Benedicte Gregersen og ti forstandere fra børneforsorgsinstitutioner udsendte et opråb, der advarede mod straf i opdragelsen og samtidig plæderede for mere og bedre uddannet personale i institutionerne. Det medvirkede til mærkbare reformer. Ægtefællens synspunkter var endnu mere yderliggående end hendes egne, og de var begge med til at stifte Århus Friskole i 1952. Sammen med bl.a. ◊professor Mogens Fog deltog ML i den første danske kulturdelegation til Sovjetunionen i 1950. Hun modtog Tagea Brandts Rejselegat i 1970.

Foto i KB, Århus Kommunes Biblioteker, Lokalhistorisk Samling.

Ib Gejl (red.): Skoler og skolegang i Århus 1930-70, 1978. Ugeskrift for Læger 21/1991.


Jytte Willadsen

Professioner

Læger · Overlæger · Akademikere · Forskere · Doktorer · Speciallæger

Organisationer

Kommunehospitalet i Århus · Statshospitalet i Risskov · Århus Universitet · Århus Friskole

Emneord

Medicin · Psykiatri · Børn · Lærebøger · Folkeskolen

Tidsperioder

1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne

Regioner

Københavns Kommune


Tilbage til resultatliste | Ny søgning


Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO


Hvem var den første?


DIPLOMATIET
Danmarks første kvindelige ambassadør blev udnævnt 1949, den anden i 1967.

Læs om deres usædvanlige karrierer:

Bodil Begtrup
Nonny Wright


Tegnforklaring


* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon


  Printervenlig udgave


KVINFO · Christians Brygge 3 · 1219 København K
Tlf: 33 13 50 88 · Fax: 33 14 11 56 · E-mail: kvinfo@kvinfo.dk

Margrethe married Professor Esbern Lomholt, son of Nils Ebbesen Lomholt and Clara Emilie Fogh Hansen, on 26 Mar 1930 in Frederiksberg, København, Denmark. Esbern was born on 23 Apr 1904 in Frederiksberg, København, Denmark. He died on 31 Jan 1995 in Aarhus, Aarhus, Denmark.

They had the following children.

+ 5284 M i Niels Ejler Lomholt.
+ 5285 M ii Hans Harald Lomholt.
+ 5286 F iii Margrethe Lomholt.
  5287 M iv Jens Peter Lomholt.
        Jens married Dorete Bloch.
        Jens also married Dorte Kristiansen.

4081. Hans Harald Koch (Hans Winding Koch , Caroline Henriette Winding , Johannes Cramer Winding , Hans Kruse Winding , Andreas Christian Andersen Winding , Kirstine Cathrine Christophersdatter Lime , Kirstine Ottesdatter Haslund , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 6 May 1904 in Hellerup, , Denmark. He died on 10 Aug 1963 in Grenaa-Hundested, , Denmark.

Hans married Bodil Thastum on 20 Sep 1929 in Frederiksberg, København, Denmark. Bodil was born on 25 Oct 1903 in København, , Denmark. She died in 1972.

They had the following children.

  5288 M i Hans Poul Koch was born on 2 Dec 1930 in Tübingen, , Germany. He died on 10 Aug 1963.
        Hans married Gry Jytta Engelhardt on 9 Jul 1966.
+ 5289 M ii Jens Koch.
+ 5290 M iii Ejler Koch was born on 11 Aug 1933. He died on 11 Aug 1978.
+ 5291 F iv Marianne Dorte Koch.
  5292 F v Bodil Koch was born on 12 Jun 1941. She died on 13 Jun 1942.

4085. Edith Boldt (Hans Boldt , Johanne Winding , Johannes Cramer Winding , Hans Kruse Winding , Andreas Christian Andersen Winding , Kirstine Cathrine Christophersdatter Lime , Kirstine Ottesdatter Haslund , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 10 Jul 1896 in Saint Louis, , Missouri. She died on 21 Apr 1962 in København, , Denmark.

Edith married Christian August Kofoed Ancker on 17 Jul 1920 in København, , Denmark. Christian was born on 2 Apr 1889 in København, , Denmark. He died on 21 Nov 1976 in København, , Denmark.

They had the following children.

  5293 F i Elin Ancker was born on 18 Oct 1925 in København, , Denmark. She died on 21 Mar 1945 in København, , Denmark.

4086. Knud Heinrich Boldt (Hans Boldt , Johanne Winding , Johannes Cramer Winding , Hans Kruse Winding , Andreas Christian Andersen Winding , Kirstine Cathrine Christophersdatter Lime , Kirstine Ottesdatter Haslund , Otto Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 3 Mar 1899 in New York City, New York, New York. He died on 15 Jun 1968 in Los Angeles, Los Angeles, California.

Knud married Linda Maj Austen in Los Angeles, Los Angeles, California.

They had the following children.

  5294 F i Janet Christine Boldt.
        Janet married Efren Saenz.

4095. Cosmus van Bournemann (Wilhelmine Constance von Waltherstorff , Margrethe Sophie Løvenskiold von Melstedt , Magdalene Louise Borchgrevinck , Christine Bagge , Søren Nicolai Olufsen Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 15 Dec 1857 in København, København, Denmark. He died on 16 Apr 1911 in København, København, Denmark.

kammerherre

Cosmus married Juliane Louise Anker, daughter of Carl Johan Anker and Charlotte Amalie Wolff, on 19 Mar 1890 in Uranienborg, Oslo, Norway. Juliane was born about 29 Jul 1864 in Frederikshald. She died on 15 Sep 1939 in København, København, Denmark.

Hofdame hos Kronprinsesse Victoria af Norge og Sverige

They had the following children.

  5295 F i Julie Charlotte Wilhelmine Bournemann was born on 18 Sep 1891. She died on 15 Feb 1976.
        Julie married Jacob Flach de Neergaard on 16 Dec 1913 in Gentofte, København, Denmark. The marriage ended in divorce. Jacob was born on 21 Feb 1891 in København, København, Denmark. He died on 14 Dec 1932.
        Julie also married Harald Gerhard von Waltersdorff, son of Valdemar von Waltersdorff and Agnes Sheard, on 9 Apr 1919. Harald was born on 12 Jul 1876. He died on 16 Jan 1963.
  5296 M ii Anker Wilhelm Frederik van Bournemann was born on 9 Jan 1893.
  5297 M iii Ove Henrik Cosmus van Bournemann was born on 5 Nov 1894 in København, København, Denmark. He died on 24 Feb 1984.
        Ove married Wanda Sigrid Julie Magdalene Oxholm, daughter of Oscar Siegfred Christian O'Neill Oxholm and Wilhelmine Wanda Theodora komtesseHolstein-Holsteinborg, on 14 Sep 1920. The marriage ended in divorce. Wanda was born on 19 Jan 1899 in København, København, Denmark. She died in 1948.
        Ove also married Uselotte Gerda Beringer on 9 Nov 1929. Uselotte was born on 18 Jul 1906. She died on 23 Nov 1981.
  5298 F iv Charlotte Emsy Sophie van Bournemann was born on 20 Jun 1898 in København, København, Denmark.
  5299 M v Carsten Gotfred van Bournemann was born on 28 Oct 1900 in København, København, Denmark.

4097. Louise Marie Elisabeth Bournemann (Wilhelmine Constance von Waltherstorff , Margrethe Sophie Løvenskiold von Melstedt , Magdalene Louise Borchgrevinck , Christine Bagge , Søren Nicolai Olufsen Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 19 Oct 1861 in København, København, Denmark. She died on 13 Feb 1899 in København, København, Denmark.

Louise married Gerner Frederik Wolff-Sneedorff, son of Benjamin Wolff and Juliane Louise Sneedorff, on 25 Aug 1886. Gerner was born on 1 Apr 1850 in Engelholm gods, , Denmark. He died on 29 Jan 1931.

They had the following children.

  5300 M i Knud Wolff-Sneedorff was born on 8 Feb 1888 in Præstø, Denmark. He died in 1958 in Snesere, Bårse, Præstø, Denmark.
        Knud married Mary Louise Lassen on 10 May 1915 in Vester Egede, , Denmark. Mary was born on 26 Mar 1887 in Kollerup, Vejle, Denmark. She died on 13 Sep 1978 in Tappernøje, Snesere, Bårse, Præstø,Denmark.
  5301 M ii Aage Louis Wolff-Sneedorff was born on 16 Jan 1889 in , , Denmark. He died on 16 Mar 1893.

4104. Henning Finne von Melstedt (Theodor Finne von Melstedt , Jens Finne von Melstedt , Magdalene Louise Borchgrevinck , Christine Bagge , Søren Nicolai Olufsen Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 1 Jun 1875 in Stockholm, , Sweden. He died on 7 Feb 1953 in Stockholm, , Sweden.

Henning married Thyra Giöbel on 13 May 1905 in Grödinge, Stockholm, Sweden. The marriage ended in divorce. Thyra was born on 18 Dec 1873 in , , Sweden. She died on 23 Nov 1959 in , , Sweden.

They had the following children.

  5302 M i Arnold von Melstedt was born on 25 Dec 1905. He died in 1961 in , , Sweden. He was buried in Bromma kyrkogaard, Stockholm, Sweden.
  5303 M ii Stig Ketil von Melstedt was born on 2 Dec 1912. He died on 28 Mar 1991 in , , Sweden. He was buried in Bromma kyrkogaard, Stockholm, Sweden.

Henning also married Klara Pingel, daughter of Karl Andreas Joseph Pingel and Minna, on 20 Jun 1927 in Stockholm, , Sweden. The marriage ended in divorce. Klara was born on 31 Aug 1901 in Ilversgehofen, Erfurt, Germany.

Henning also married Lilly Sofia Karlsson Kropp.

4120. Hans Blom Sandberg (Jenny Mathilde Johanne Falch , Ida Mathilde Borchgrevinck , Søren Nicolai Borchgrevinck , Christine Bagge , Søren Nicolai Olufsen Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 4 Jul 1875 in Frederikstad, Østfold, Norway. He died on 26 Jan 1916 in Saltdahl, Nordland, Norway. He was buried in Narvik Gamle, Narvik, Nordland.Norway.

Hans married Ellinor Magdalene Due Bugge, daughter of Nicolai Jacobus Koch Bugge and Bergliot Lysholm, on 31 Jul 1903 in Bergen, Hordaland, Norway. Ellinor was born on 29 Jan 1880 in Eid, Nordfjord, Norway.

They had the following children.

  5304 M i Hans Theodor Sandberg was born on 11 Nov 1904 in Narvik, Evenes, Ofoten, Nordland, Norway.
  5305 F ii Elin Sandberg was born on 11 Feb 1907 in Narvik, Evenes, Ofoten, Nordland, Norway.
  5306 M iii Nicolay Bugge Sandberg.
  5307 F iv Jenny Marie Sandberg.

4129. Michael Wilhelm Holby Bockman (Leonharda Nicoline Holby , Caroline Mathilde Borchgrevinck , Thomas Lyngbye Jensen Borchgrevinck , Christine Bagge , Søren Nicolai Olufsen Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 4 Jan 1879 in , Goodhue, Minnesota. He died in Minneapolis, Hennepin, Minnesota. He was buried in Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin, Minnesota.

1910 census, Thief River Falls,Ward 1, Minnesota
Household Members:
Name Age
Michel W H Bockman 30   head   physician
Florence Bockman 25    wife
Michal B Bockman 0   son
[9/12]
Mauda Bokke 22    servant

1920 census, Minneapolis,Hennepin,Minnesota
Household Members:
Name Age
Michael H Bockman 40   head
Florence E Bockman 34    wife
Michael B Bockman 10    son
Frederick M Bockman 8     son
Lelia E Bockman 6     dau
Julia W Bockman 1    dau
[1 1/12]
Marie T Erickson 18

1940 census, Minneapolis,Hennepin,Minnesota
Household Members:
Name Age
Michael Bockman 61    head    phys surgeon
Julia Bockman                51    wife
Winifred Everson 20

Michael married Florence Elllen Brazie on 21 Dec 1907 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Florence was born on 16 Feb 1885 in , Hennepin, Minnesota. She died on 4 Feb 1920 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota. She was buried in Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin, Minnesota.

They had the following children.

  5308 M i Michael Brazie Bockman was born on 25 Jul 1909 in Thief River Falls, Pennington, Minnesota. He was christened on 25 Jul 1909 in St. Paul, Ramsey, Minnesota. He died on 7 May 1972 in Hopkins, Hennepin, Minnesota.
        Michael married Margaret Irene Brown.
  5309 M ii Frederick M. Bockman.
  5310 F iii Lelia E. Bockman.
  5311 F iv Florence Julia Bockman was born in 1918 in , , Minnesota. She died on 6 Sep 1928. She was buried in Lakewood Cemetery, Minneapolis, Hennepin, Minnesota.

Michael also married Julia. Julia was born in 1889 in , Minnesota.

4134. Thusnelda Falkenberg Bøckman (Leonharda Nicoline Holby , Caroline Mathilde Borchgrevinck , Thomas Lyngbye Jensen Borchgrevinck , Christine Bagge , Søren Nicolai Olufsen Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 16 Oct 1885 in , , Minnesota. She died on 5 Jan 1970 in , Alameda, California.

Thusnelda married Markus K. Hartman on 12 Jul 1905 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Markus was born in 1877 in , , Minnesota.

1910 census, Vernon Springs,Howard,Iowa
Household Members:
Name Age
Marsen Hartman            32    Head   Minnesota    
[34]
Thusrulda Hartman 24  wife

1920 census, Saint James, Watanwan,Minnesota
Household Members:
Name Age
Marcus K Hartman 43     head     Minnesota   clergyman
Thusnelda Hartman 34     wife       Minnesota
Hildur Hartman                 9        dau     Iowa
Charlotte Hartman 7       dau     Minnesota
Mae Oldenburg                 25

1930 census, Minneapolis,Hennepin,Minnesota
ousehold Members:
Name Age
Marcus Hartmann 52
Thuanelda Hartmann 44
Hildus Hartmann 19
Charlotte Hartmann 17
[12]

1940 census, Oakland,Alameda,California
ousehold Members:
Name Age
Marcus K Hartman 62
Thusnelda Hartman 54
Hildur Hartman                30
Charlotte Hartman 27

They had the following children.

  5312 F i Hildur Hartman.
  5313 F ii Charlotte Hartman.

4162. Victor Emanuel Vilhelm Tværskov (Frederikke Olivia Dorschæus , Hektor Frederik Janson Dorschæus , Helene Engel Reinfranch , Frederik Mathias Lyngby Reinfranch , Helle Birgitte Bagge , Oluf Sørensen Bagge , Mette Olufsdatter Nørup , Anna Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 19 Oct 1856 in København, København, Denmark.

Victor married Andrea Emilie Theone Salomon, daughter of Otto Salomon and Alvilda Marie Dorschæus, on 25 Oct 1885 in København, København, Denmark. Andrea was born on 24 Jul 1862 in Helsingør, Frederiksborg, Denmark. She was christened on 12 Oct 1862 in Holmens, København, København, Denmark.

They had the following children.

  5314 F i Karla Tværskov was born on 7 Sep 1887 in København, København, Denmark. She died on 28 Oct 1888 in København, København, Denmark.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index