Descendants of Thomas Nielsen Ferslev and Karen Thomasdatter

Eighth Generation

(Continued)


1238. Elisabeth Catrine Mehl (Jens Kragballe Mehl , Sofie Hedvig Kragballe , Øllegaard Jørgensdatter Davidsen , Mette Margrethe Christensdatter Lyngby , Christen Nielsen Lyngby , Mette Thomasdatter Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 9 Apr 1813 in Barrit, Vejle, Denmark. She was christened on 26 May 1813 in Budolfi, Aalborg, Denmark.

Elisabeth married Steen Christian Frederik Jensen on 2 May 1849 in Kalundborg, Holbæk, Denmark. Steen was born in 1810 in København, København, Denmark. He died in 1901.

Holbæk, Ars, Kalundborg Købstad, Skibbrogade, 1Hus, 214, FT-1850, C4275
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Steen Christian Frederik Jensen 40 Gift Kapellan København
Elisabeth Cathrine Mehl 37 Gift Hans hustru Barrit, Vejle Amt
Metheia Bruun 28 Ugift Tjenestefolk Kalundborg

They had the following children.

+ 1962 F i Vilhelmine Christiane Marie Jensen was born on 19 Sep 1850. She died in 1880.

1243. Martha Marie Gjern (Ulrik August Gjern , Poul Klingenberg Nielsen Gjern , Niels Eriksen Gjern , Ingeborg Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 8 Jan 1790 in Viborg, Viborg, Denmark. She was christened on 12 Feb 1790 in Gråbrødre kirke, Nørlyng, Viborg, Denmark. She died on 31 Jul 1856 in København, København, Denmark.

died age 66

Martha married Magnus Wogelius, son of Peter Mogensen Wogelius and Hedevig Høegh-Guldberg, on 6 Sep 1816 in Dom sognet, Viborg, Viborg, Denmark. Magnus was born on 2 Jun 1775 in Frederiksberg, København, Denmark. He died on 9 Nov 1847 in Hobro, Randers, Denmark.

1.  Randers, Onsild, Hobro Købstad, Adelgadens Vestre Side, , 54, FT-1840, C9948
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mogens Wogelius 65 Gift sognepræst for Hobroe og Khiellerup Menigheder
Marthe Marie Giern 51 Gift hans kone
Ovene?? Pouline Laura Wogelius 17 Ugift deres børn
Ananie Elise Catrine Wogelius 15 Ugift deres børn
Bolette Giern født Wad 83 Enke konens moder, har pension efter sin mand klokker Giern, af Viborg Domkirkes midler
Lise Hopp[e] 29 Ugift tjenestepige
2.  Randers, Onsild, Hobro Købstad, Adelgade, 32.2, 33-F2, FT-1845, B6435
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Magnus Wogelius 70 Gift Sognepræst Frederiksberg ved Kiøbenhavn
Martha Gjern 56 Gift Hans kone Viborg
Ovene Wogelius 22 Ugift Deres datter Hobro
Ananie Wogelius 20 Ugift Deres datter Hobro
Maren Christensdatter 23 Ugift Tjenestepige Thisted [Kongens Tisted] sogn, Aalborg amt

They had the following children.

  1963 F i Hedvig Bolette Wogelius was born on 20 Apr 1819 in Hobro, Randers, Denmark. She was christened on 14 Jul 1819 in Hobro, Randers, Denmark.
        Hedvig married Laurits Bolt Sørensen on 1 May 1844 in Hobro, Randers, Denmark. Laurits was born in 1806 in Onsild, Randers, Denmark.

København, København (Staden), Øster Kvarter, København Øster Kvarter, Højbro Plads No. 41, kjelderen i forhuuset, , FT-1845, C4625
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars ?? Sørensen 39 Gift Urtekræmmer Hobroe
Hedvig Bolette ?? Født Vogelius 26 Gift Hans Kone Hobroe
Jacob Møller 24 Ugift Svend Aalborg
Johan Georg Alexander Demardt 17 Ugift Lærling København
Søren Nielsen 25 Ugift Tjenestefolk Færø
Ane Dorthea Tygesen 23 Ugift Tjenestefolk Nykier
+ 1964 M ii Peter August Wogelius was born on 28 Jan 1821.
  1965 F iii Ovene Pouline Laura Wogelius was born on 21 Mar 1823 in Hobro, Randers, Denmark. She was christened on 22 Mar 1823 in Hobro, Randers, Denmark.
+ 1966 F iv Ananie Elise Catrine Wogelius was born on 5 Nov 1825.

1244. Søren Wad Gjern (Ulrik August Gjern , Poul Klingenberg Nielsen Gjern , Niels Eriksen Gjern , Ingeborg Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 17 Mar 1792 in Viborg, Viborg, Denmark. He was christened on 20 Apr 1792 in Gråbrødre kirke, Nørlyng, Viborg, Denmark. He died on 2 May 1852 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark.

died age 60

hjoerring, Læsø, Byrum, Byrum, Klitgaard, 3, FT-1834, A2767
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Vad Gjern 42 Gift landfoged
Maria Elisabeth Christensen 35 Gift hans kone
Bolette Sophie 11 Ugift deres barn
August Michuel 9 Ugift deres barn
Jens Bloch 7 Ugift deres barn
Nicoline Gregorine 5 Ugift deres barn
Lauridtz Schiødte 1 Ugift deres barn
Gregers Christian Gjern 41 Ugift Pharmac: huusfaders broder
Henriette Juul 33 Ugift huuslærerinde
Lars Madsen 34 Ugift avlskarl
Jens Willumsen 33 Ugift tærsker
Anders Madsen Persen 57 Gift rygter
Lars Christian Pedersen 19 Ugift rygter
Ane Regine 24 Ugift tjenestepige
Andrine 13 Ugift tjenestepige
Ane Kirstine 23 Ugift tjenestepige
Frederiche 22 Ugift tjenestepige

hjoerring, Læsø, Byrum, Byrum, en gaard, Klitgaard., 20, FT-1845, A2773
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Vad Gjern 53 gift kamerraad, forligelseslandvæsenskommissair. Wiborg
Maria Elisabeth Christensdatter 46 gift hans kone Wising sogn, A??borg amt.
Bolette Sophie Gjern 21 ugift deres barn Wiborg
Lauritz Schjøth Gjern 12 ugift deres barn Læsø
Poul Gjern 10 ugift deres barn Læsø
Johan Fransiscus Gotlieb Schønheider Gjern 8 ugift deres barn Læsø
Emma Augusta Maria 5 ugift deres barn Læsø
Gregers Christian Gjern 51 ugift pharmac: faders broder. Wiborg
Karen Andersdatter 25 ugift tjenestefolk Sæbber sogn, Aalborg amt
Christiane Christensdatter 15 ugift tjenestefolk Læsø
Karen Margrethe Lindgaard 24 ugift tjenestefolk Læsø
Hans Jørgensen 32 ugift tjenestefolk Hørmested sogn, Hjørring amt
Ferdinand Winding 31 ugift forpagter af Klitgaard Tvær sogn, Ringkøbing amt
Andrea Dillevine Shjøt 23 ugift huusholderske Vivel sogn; Randers amt
Maren Kirstine 37 ugift tjenestefolk. Læsø
Maren Maria Nielsdatter 23 ugift tjenestefolk. Læsø
Thomas Christian Andersen 21 ugift tjenestefolk. Volstrup sogn, Hjørring amt
Christen Olesen 19 ugift tjenestefolk. Volstrup sogn, Hjørring amt

hjoerring, Læsø, Byrum, Byrum, 29, en Gaard, Klitgaard, 29, FT-1850, A2770
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Vad Gjern 58 Gift Kammerraad, Forligelses Landvæsens Comissair, Landfoged Wiborg
Marie Elisabet Christensen 51 Gift hans kone Wisborg sogn, Aalborg amt
Bolette Sophie 27 Ugift deres barn Wiborg
August Michael 24 Ugift deres barn, sømand i krigstjeneste Wiborg
Jens Block 22 Ugift deres barn Wiborg
Nicoline Georgine 20 Ugift deres barn Læsøe
Laurits Schjake 17 Ugift deres barn Læsøe
Poul 15 Ugift deres barn Læsøe
Johan Franziscus Godtlieb Schakkenlev 13 Ugift deres barn Læsøe
Emma Augusta 12 Ugift deres barn Læsøe
Anders Pedersen 56 Ugift tjenestefolk Jetsmark sogn, Hjørring amt
Christen Hansen Andersen 17 Ugift tjenestefolk Læsøe
Anders Knudsen Andersen 15 Ugift tjenestefolk Læsøe
Ane Magrete Jensdatter 28 Ugift tjenestefolk Læsøe
Christian Worsøe 28 Ugift tjenestefolk Læsøe
Josephine German 18 Ugift tjenestefolk

Søren married Ane Marie Elisabet Kristensen on 21 Sep 1822 in Sjørslev, Viborg, Denmark. Ane was born in 1799 in Wisborg, Aalborg, Denmark.

They had the following children.

  1967 F i Bolette Sofie Gjern was born in Viborg, Viborg, Denmark. She was christened on 12 Oct 1823 in Viborg Søndre, Viborg, Denmark.
        Bolette married Christian Frederik Jakobsen on 6 Aug 1851 in Byrum, Hjørring, Denmark. Christian was born in 1815.

he was 36 years old, apotek i Augustinberg at time of marriage.
  1968 M ii August Michael Gjern was born in Viborg, Viborg, Denmark. He was christened on 14 Sep 1826 in Viborg Søndre, Viborg, Denmark.
  1969 M iii Jens Blok Gjern was born in 1827 in Viborg, Viborg, Denmark. He was christened on 21 Aug 1827 in Viborg Søndre, Viborg, Denmark.
  1970 F iv Nikoline Gregorine Gjern was born on 15 Feb 1830 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark. She was christened on 25 Jun 1830 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark.
  1971 M v Laurits Schiøtt Gjern was born on 5 Aug 1833 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark. He was christened on 13 Oct 1833 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark.
  1972 M vi Poul Gjern was born on 3 Oct 1835 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark. He was christened on 31 May 1836 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark.
  1973 M vii Johan Fransiscus Gotlieb Schønheider Gjern was born on 7 Jul 1837 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark. He was christened on 3 Oct 1837 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark.
  1974 F viii Emma Augusta Maria Gjern was born on 16 Feb 1840 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark. She was christened on 11 Jun 1840 in Byrum, Læsø, Hjørring, Denmark.

1246. Ananie Gjern (Ulrik August Gjern , Poul Klingenberg Nielsen Gjern , Niels Eriksen Gjern , Ingeborg Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 17 May 1796 in Viborg, Viborg, Denmark. She was christened on 1 Jul 1796 in Gråbrødre kirke, Nørlyng, Viborg, Denmark. She died on 4 Oct 1861 in Hobro, Randers, Denmark. She was buried on 9 Oct 1861 in Hobro, Randers, Denmark.

died age 65

Ananie married Henrik Gerner Helm, son of Martin Anthon Helm and Wilhelmine Kirstine Eller, on 2 Jun 1822. Henrik was born on 13 Nov 1788 in Svindinge, Gudme, Svendborg, Denmark. He died on 8 Oct 1869 in Hobro, Randers, Denmark. He was buried on 14 Oct 1869 in Hobro, Randers, Denmark.

1.  died age 80
2. Apoteker: Hobro, Onsild, Randers
3.  Randers, Onsild, Hobro Købstad, Adelgadens Vester Side, No. 9, 1ste Familie, 13, FT-1834, C1959
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hendrich Gerner Helm 46 Gift Apoteker
Ananie Gierre                38 Gift Kone
Martin Anthon Helm 11 Ugift Barn
Augusta Bolette Helm 9 Ugift Barn
Beate Helm                7 Ugift Barn
Gebhard Helm                6 Ugift Barn
Poul August Helm 4 Ugift Barn
Christiane Severine Storm 18 Ugift Huusjomfrue
Jacob Otto Hybertz 26 Ugift Medhielper i Apoteket
Friderich Bie                21 Ugift Lærling i Apoteket
Jens Albrethsen                27 Ugift Tjenestekarl
Bolette Jensdatter 28 Ugift Tjenestepige
Karen Christensdatter 28 Ugift Tjenestepige
Cathrine Magrethe Curtius 27 Ugift Lærerinde i Fruentimmer Arbeider. Logerende.
4. Randers, Onsild, Hobro Købstad, Adelgade, 9, 11, FT-1845, B6435
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Henrik Gerner Helm 56 Gift Apotheker Sindinge ??...borg
Ananie Gjern 49 Gift Hans kone Viborg
Beate Helm 18 Ugift Hans datter Hobro
Carl Heiberg 27 Ugift Provisor Frederiksund
Theodor Plesner 22 Ugift Wolonteur paa apoteket Ørsted sogn Randers amt
Andreas Dyrbye 17 Ugift Lærling paa apoteket Toistrup?? sogn Viborg amt
Augusta Storm 22 Ugift Huusjomfru Gudme sogn Svendborg amt
Marie Jensen 23 Ugift Tjenestefolk hos apoteker Helm Hobro
Ane Sørensdatter 21 Ugift Tjenestefolk hos apoteker Helm Skaltz sogn Viborg amt
Jens Christian Olsen 31 Ugift Tjenestefolk hos apoteker Helm Simested sogn Viborg amt

They had the following children.

  1975 M i Martin Anthon Helm was born on 28 Oct 1823 in Hobro, Randers, Denmark. He was christened on 30 Nov 1823 in Hobro, Randers, Denmark. He died on 7 Jun 1864 in Hobro, Randers, Denmark.

died age 40
  1976 F ii Augusta Bolette Helm was born on 18 Mar 1825 in Hobro, Randers, Denmark. She was christened on 19 Mar 1825 in Hobro, Randers, Denmark. She died on 30 Jul 1836 in Hobro, Randers, Denmark.

died age 10
+ 1977 F iii Beate Helm was born on 8 Mar 1827. She died on 24 Mar 1909.
  1978 M iv Gebhard Helm was born on 17 Jan 1829 in Hobro, Randers, Denmark. He was christened on 8 May 1829 in Hobro, Randers, Denmark. He died on 18 May 1896.

died age 67
Randers, Støvring, Randers Købstad, Storegade, , 651, FT-1845, B6436
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Schach Lyneborg Røster 44 Gift Apotheker Aarhuus
Henriette Winchel 41 Gift Hans kone Aalborg
Søren Winchel 12 Ugift Deres børn Randers
Jacob Elerius 11 Ugift Deres børn Randers
Hans Christian Ørsted 9 Ugift Deres børn Randers
Janus Carl Adolph 6 Ugift Deres børn Randers
Nicolette Maria Margrethe 4 Ugift Deres børn Randers
Marius Selmer 27 Ugift Cand pham Randers
Wilhelm Spies 26 Ugift Medhjelper i apotheket Sundbye pr Aalborg
Gerhard Helm 16 Ugift Lærling i apotheket Hobroe   ********************
Nicoline Wulff 32 Ugift Huusjomfrue Aarhuus
Stine Friisdal 31 Ugift Kokkepige Kjøbenhavn
Borritze Fagernes 21 Ugift Stuepige Aalborg
Grethe Tvede 19 Ugift Barnepige Randers
Peder Jensen 29 Ugift Tjenestekarl Rugstrup Ringkjøbing amt
  1979 M v Poul August Helm was born on 19 Sep 1830 in Hobro, Randers, Denmark. He was christened on 6 Oct 1830 in Hobro, Randers, Denmark. He died on 12 Aug 1870.

died age 39
Randers, Støvring, Randers Købstad, Slotsgade, , 214 søndre, FT-1845, B6436
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Michael Isaacsen               46 Gift Kjøbmand Hamborg
Pouline Isaacsen 42 Gift Hans kone Lisse
Hedevig Isaacsen 17 Ugift Deres børn Randers
Balthasar Isaacsen 15 Ugift Deres børn Randers
Petrea Isaacsen                12 Ugift Deres børn Randers
Sophie Isaacsen         11 Ugift Deres børn Randers
Mathilde Isaacsen 10 Ugift Deres børn Randers
Framma Isaacsen 8 Ugift Deres børn Randers
Gustav Isaacsen                7 Ugift Deres børn Randers
Hanna Isaacsen                5 Ugift Deres børn Randers
Emilie Isaacsen                3 Ugift Deres børn Randers
Caroline Pontoppidan 19 Ugift Lærerinde Møen
Petrine Kemp                23 Ugift Huusjomfru Randers
Ane Pedersdatter     33 Ugift Tjenestepige Aarslev Randers (Aarhuus)
Grethe Bjirstal                20 Ugift Tjenestepige Randers
Leonhard Hansen 29 Ugift Adjunkt ved skolen Kjøbenhavn
Poul Helm                14 Ugift Skoledicipel Hobro ****************
Jørgen Pedersen   22 Ugift Dragon ved 5te dragonregiment Enslev Grenaa

1252. Mette Marie Budtz (Johanne Dorothea Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 17 Apr 1766 in Værum, Randers, Denmark. She was christened on 23 Apr 1766 in Værum, Randers, Denmark. She died on 25 Aug 1791 in Sorø, Sorø, Denmark.

Mette married Georg Wilhelm Brüel, son of Ernst August Brüel and Carolina Catharina Hennen, on 8 Aug 1787 in Randers, Randers, Denmark. Georg was born on 5 Apr 1752 in Uslar, Hannover, Germany. He died on 18 May 1829 in Egelund, Stenholtsvang, Hillerød, Frederiksborg,Denmark.

randers, Galten, Ølst, Bruusgaard hovedgaard, , 2, FT-1787, B4989
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Georg Wilhelm Brüel 35 Ugift husbonde forstinspektør
Johan Henrik Thordsen 27 Ugift forstlærling
Nicolaj Steen 24 Ugift tjener

Sorø, Alsted, Sorø Landdistrikt, Familier udenfor byens port, som hører til Sorø menighed, Sorø lille Ladegård, , 1, FT-1801, B7327
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Georg Wilhem Brüel 46 Gift
Maren Christina Schnabel 26 Gift
Søren August Brüel 11 Ugift
Michael Wilhelm Brüel 10 Ugift
Carolina Maria Brüel 4 Ugift
Sophia Emilia Brüel 3 Ugift
Erasmus Fridrich Ludvig Brüel 2 Ugift
Henrich Friderich Bøgvad 23 Ugift
Anne Maria Suhr 26 Ugift
Kesten Hansdatter 25 Ugift

They had the following children.

+ 1980 M i Søren August Brüel was christened on 24 Mar 1790.
+ 1981 M ii Vilhelm Michael Brüel was born on 20 Aug 1791. He died on 18 Sep 1852.

1253. Frederikke Juliane Christiane Budtz (Johanne Dorothea Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 13 Nov 1773 in Værum, Randers, Denmark. She was christened on 7 Dec 1773 in Værum, Randers, Denmark. She died on 11 Jan 1830 in Nykøbing, Maribo, Denmark.

Frederikke married Holger Foss, son of Lauritz Foss and Mette Rosen, on 14 Nov 1800 in Norre Alslev, Maribo, Denmark. Holger was born on 8 Oct 1750 in Grenaa, Randers, Denmark. He died on 20 Jan 1818 in Holgershaab, Norre Alslev, Maribo, Denmark.

Maribo, Falsters Nørre, Nørre Alslev, Nørre Alsløv med dertil hørende Udflyttere, , 22de familie, FT-1801, B8809
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Holger Foss 51 Gift Huusbonde Hof= og Stads= Retts Prokura= tor og Selveier af Nørre Als løv Annes feæ stegaard, nu holgershuus
Frederike Juliane Christiane Budtz 27 Gift Hans kone [Holger Foss]
Lauridts Foss 14 Ugift Hans børn [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Ole Stampe Foss 12 Ugift Hans børn [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Mette Marie Foss 11 Ugift Hans børn [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Christian Foss 9 Ugift Hans børn [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Søren Christensen 30 Gift Tienestefolk [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Peder Pedersen 15 Ugift Tienestefolk [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Sophie Nielsdatter 19 Ugift Tienestefolk [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Ane Olsdatter 29 Ugift Tienestefolk [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]
Else Christiansdatter 19 Ugift Tienestefolk [Holger Foss og Frederike Juliane Christiane Budtz]

They had the following children.

  1982 F i Ane Martine Foss was born on 27 Oct 1801 in Holgershaab, Maribo, Denmark. She died on 30 Mar 1802 in Holgershaab, Maribo, Denmark.
  1983 F ii Ane Dorothea Foss was born on 11 Jan 1803 in Holgershaab, Maribo, Denmark. She was christened on 18 Mar 1803 in Norre Alslev, Maribo, Denmark. She died on 24 Mar 1878 in Trolle Trondhjem, So. Trondelag, Norway.
        Ane married Hans Johan Olsen on 15 Sep 1848 in Vartov hospitals menighed, Kobenhavn, Kobenhavn, Denmark. Hans was born on 9 Oct 1824 in Kongsberg, Norway. He died on 26 May 1902 in Trolle Trondhjem, So. Trondelag, Norway.
  1984 F iii Hansine Cathrine Foss was born on 1 Dec 1804 in Holgershaab, Maribo, Denmark. She was christened on 11 Jan 1805 in Norre Alslev, Maribo, Denmark. She died on 2 Feb 1878.
  1985 F iv Caroline Christiane Foss was born in 1806 in Holgershaab, Maribo, Denmark. She was christened on 21 Nov 1806 in Holgershaab, Maribo, Denmark.
+ 1986 M v Johan August Foss was born on 25 May 1808. He died on 15 Mar 1861.
  1987 F vi Christiane Caroline Foss was born on 22 Apr 1814 in Holgershaab, Maribo, Denmark. She died on 25 Jun 1822 in Holgershaab, Maribo, Denmark. She was buried in 1822 in , Maribo, Denmark.

Hun døde 8 år gammel.

1254. Carl Ludvig Julius Budtz (Johanne Dorothea Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 30 Jul 1775 in Værum, Randers, Denmark. He was christened on 24 Aug 1775 in Værum, Randers, Denmark. He died on 17 Feb 1816 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He was buried on 21 Feb 1816 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark.

Han var gårdmand.
Maribo, Falsters Nørre, Nørre Vedby, Egeløv med dertil hørende Udflyttere, , 3die familie, FT-1801, B8810
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Carl Ludvig Julius Budtz 26 Gift Huusbonde Gaardbeboer og Bonde
Inger Kirstine Glahn 29 Gift Hans kone [Carl Ludvig Julius Budtz]
Giertrud Kirstine Budtz 2 Ugift Deres datter [Carl Ludvig Julius Budtz og Inger Kirstine Glahn]
Rasmus Christensen 29 Ugift Tienestefolk [Carl Ludvig Julius Budtz og Inger Kirstine Glahn]
Lars Poulsen 28 Ugift Tienestefolk [Carl Ludvig Julius Budtz og Inger Kirstine Glahn]
Ane Nielsdatter 29 Ugift Tienestefolk [Carl Ludvig Julius Budtz og Inger Kirstine Glahn]
Maren Pedersdatter 29 Ugift Tienestefolk [Carl Ludvig Julius Budtz og Inger Kirstine Glahn]
Inger Pedersdatter 19 Ugift Tienestefolk [Carl Ludvig Julius Budtz og Inger Kirstine Glahn]

Carl married Inger Kirstine Glahn, daughter of Henrik Christopher Glahn and Giertrud Kirstine Egede, on 23 Oct 1798 in Norre Vedby, Maribo, Denmark. Inger was born on 21 Jan 1772 in Ullenswang, Norway. She died on 27 Dec 1843 in Nykøbing, Maribo, denmark.

They had the following children.

+ 1988 F i Gertrud Kirstine Budtz was born on 4 Oct 1799. She died on 25 Feb 1883.
  1989 F ii Johanne Dorthea Budtz was born on 16 Jun 1801 in Elysium, Maribo, Denmark. She was christened on 17 Jun 1801 in Norre Vedby, Maribo, Denmark.
+ 1990 M iii Henrik Michael Budtz was born on 26 Dec 1802. He died on 1 Jul 1878.
  1991 M iv Christian Ludvig Budtz was born on 13 Dec 1804 in Elysium, Maribo, Denmark. He was christened on 25 Dec 1804 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He died on 25 Jul 1848.

København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, , Toldbodvej 287, 5, FT-1845, C3485
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Ludvig Budtz 40 Gift Arbeidsmand Wedbye paa Falster
Ottea Frederikke Caroline Colding 30 Gift hans Kone Kiøbenhavn
Hans Henrik Hansen 28 Ugift Lods Helsingør
Caroline Matilte Jensen 29 Ugift Syejomfrue Kiøbenhavn
        Christian married Othea Frederikke Colding, daughter of Johan Henrik Colding and Marie Sofie Frederikke Frederiksen, on 30 Apr 1837 in Frederiksberg, København, Denmark. Othea was born in 1808 in København, København, Denmark. She died on 1 Oct 1865.
  1992 F v Marie Elisabeth Budtz was born on 5 Feb 1807 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. She was christened on 23 Mar 1807 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark.
+ 1993 M vi Povel Johan Budtz was born on 11 May 1808. He died on 8 Apr 1877.
  1994 M vii Georg Wilhelm Budtz was born on 4 Dec 1809 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He was christened on 11 Feb 1810 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He died on 15 Jul 1892.
        Georg married Caroline W. Jergensen on 14 Jan 1860 in Holmens, København, København, Denmark. Caroline was born on 18 Nov 1808 in of København, København, Denmark. She died in 1897.
+ 1995 M viii Carl Emil Budtz was born on 16 Sep 1811. He died on 12 Sep 1879.
  1996 M ix Hans Egede Budtz was born on 23 Apr 1813 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He was christened on 27 Jun 1813 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He died on 11 May 1814 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. He was buried on 15 May 1814 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark.
  1997 F x Caroline Amalie Juliane Budtz was born on 15 Aug 1815 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. She was christened on 9 Oct 1815 in Nørre Vedby, Maribo, Denmark. She died on 8 Jun 1861.

1255. Christian Ludvig Budtz (Johanne Dorothea Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 13 Mar 1778 in Ørum, Randers, Denmark. He was christened on 23 Apr 1778 in Værum, Randers, Danmark. He died on 18 Oct 1852.

per Wiberg, 3 sons and 6 daurs

Randers, Galten, Ødum, Ødum Bye, Præstegaarden, 1, FT-1834, B7568
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Ludvig Budtz 56 Gift Sognepræst
Ane Marie Friis 55 Gift Hans Kone
Ane Dorthea Budtz 16 Ugift Deres Børn
Caroline Frideriche Budtz 15 Ugift Deres Børn
Ane Magdalene Budtz 11 Ugift Deres Børn
Marie Lovise Budtz 9 Ugift Deres Børn
Margrethe Charlotte Friis 21 Ugift Jomfru i Præstegaarden
Friderich Pedersen 26 Ugift Tjenestefolk
Jens Nielsen 24 Ugift Tjenestefolk
Maren Nicolausdatter 24 Ugift Tjenestefolk
Lene Marie Jensdatter 20 Ugift Tjenestefolk

Randers, Galten, Ødum, Ødum bye, 1. Præstegaard, 17, FT-1850, C0711
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Chr. Ludvig Budtz 72 Enkemand Sognepræst og Huusfader Ørum Sogn Randers Amt
Caroline Fred. Budtz 30 Ugift Hans Børn Heri Sognet
Ane Magd. Budtz 27 Ugift Hans Børn do [Heri Sognet]
Marie L. Budtz 25 Ugift Hans Børn do [Heri Sognet]
H. C. Boldsen 34 Ugift Capellan Randers
Johan Nielsen 28 Ugift Tjenestefolk Skader S. Randers A.
Jens Laursen 60 Ugift Tjenestefolk Woldum Sogn Randers Amt
Karen M. Jensdatter 26 Ugift Tjenestefolk Heri Sognet

Christian married Anne Marie Friis, daughter of Ane Svendsen, on 14 Nov 1804. Anne was born on 15 May 1779 in Randers, Randers, Denmark. She died on 27 Jan 1843.

They had the following children.

+ 1998 M i Jakob Mikael Frederik Budtz was born on 20 Aug 1805. He died on 4 May 1871.
+ 1999 M ii Adam Frederik Budtz was born on 31 Mar 1815.
  2000 F iii Ane Dorthea Budtz was born on 6 Nov 1818 in Ødum, Randers, Denmark. She was christened on 28 Dec 1818 in Ødum, Randers, Denmark.
  2001 F iv Caroline Frideriche Budtz was born on 8 Feb 1820 in Ødum, Randers, Denmark. She was christened on 10 Feb 1820 in Ødum, Randers, Denmark.
  2002 F v Ane Magdalene Budtz was born on 27 Mar 1823 in Ødum, Randers, Denmark. She was christened on 28 Mar 1823 in Ødum, Randers, Denmark.
+ 2003 F vi Marie Louise Budtz was born on 20 Aug 1825.

1257. Søren Wedege Brøchner (Mette Marie Sørensdatter Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 8 May 1765 in Spentrup, Randers, Denmark. He was christened on 17 May 1765 in Spentrup, Randers, Denmark. He died on 18 Feb 1828 in Harridslev, Randers, Denmark.

priest at Stovring and then at Harridslev..  The well-known manufacturer Hans Brochner was his son.

Samtlige personer i husstanden
Randers, Støvring, Støvring, Støvring Bye, Støvring Bye, 1, FT-1801, B3275
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Wedege Brøchner 36 Gift Huusbonde Sognepræst for Støvring og Mellerup menigheder
Ane Elisabeth Blichert 33 Gift hans kone
Hans Brøchner 5 Ugift deres barn
Lars Christian Brøchner 4 Ugift deres barn
Anders Jensen 58 Ugift Tjenestefolk
Søren Jensen 18 Ugift Tjenestefolk
Karen Pedersdatter 26 Ugift Tjenestefolk
Maren Tomasdatter 35 Gift Tjenestefolk

Randers, Nørhald, Tvede, Tvede Bye, et Huus, 19, FT-1834, B7366
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Sophie Magdalene Brøchner Født Schmidt 56 Enke Præsteenke og lewer af Pension
Agnete Elisabeth Brøchner 22 Ugift Hendes Datter

Søren married Anna Elisabeth Blicher, daughter of Laurids Nielsen Blichert and Elisabeth Marie Mogensdatter Marcussen, on 12 Sep 1794. Anna was born on 18 Oct 1768 in Tvede, Randers, Denmark. She died on 30 Sep 1803.

had 2 sons.

They had the following children.

  2004 M i Hans Brøchner was born on 5 Feb 1796 in Borum, Aarhus, Denmark. He was christened on 5 Feb 1796 in Borum, Aarhus, Denmark. He died in 1843.

unmarried.
  2005 M ii Lars Christian Brøchner was born on 27 Jul 1797 in Borum, Aarhus, Denmark. He was christened on 27 Jul 1797 in Borum, Aarhus, Denmark. He died on 30 Nov 1868.

Søren also married Sophie Magdalene Schmidt on 10 Oct 1810. Sophie was born on 5 Apr 1768 in Of Ejerslev, thisted, Denmark. She died in Apr 1842.

1 son and 1 dau by him.

They had the following children.

+ 2006 F iii Agnethe Elisaabeth Sørensen Brøchner was born on 6 Nov 1812.
+ 2007 M iv Peder Adolf Brøchner was born on 25 Feb 1819. He died on 6 Nov 1872.

1258. Hans Otto Brøchner (Mette Marie Sørensdatter Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 2 May 1766 in Spentrup, Randers, Denmark. He was christened on 8 May 1766 in Spentrup, Randers, Denmark. He died on 22 Oct 1847 in Sanct Katrine, Ribe, Ribe, Denmark.

Sognepræst til Nustrup, Amtsprovst in Nustrup

Hans married Regitze Dorothea Schouboe on 16 Oct 1818 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. Regitze was born in 1785 in Nustrup, Haderslev, Denmark. She died on 1 Mar 1859 in Spentrup, Randers, Denmark.

They had the following children.

  2008 F i Laura Brøchner was born on 8 Jun 1821 in Tørring, Ringkøbing, Denmark. She died on 17 Mar 1851 in Sanct Katrine, Ribe, Ribe, Denmark.

died age 29.

1260. Magdalene Barbara Brøchner (Mette Marie Sørensdatter Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was christened on 10 Jun 1768 in Spentrup, Randers, Denmark. She died on 10 Jan 1831 in Fredericia, Vejle, Denmark.

Magdalene married Bertel Bruun, son of Johannes Bruun and Maren Pagh, on 7 Nov 1792 in Spentrup, Randers, Denmark. Bertel was born on 4 Jul 1767 in Fredericia, Vejle, Denmark. He was christened on 9 Jul 1767 in Fredericia, Vejle, Denmark. He died on 16 Jun 1827 in Fredericia, Vejle, Denmark.

1.  Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Fredericia Købstad, Dannemarksagde 357, 350, FT-1801, C0096
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Bertel Bruun 34 Gift Hosbonde Raadmand og kiøbmand
Magdalena Brøchner 33 Gift Hans kone
Hans Brøchner 8 Ugift Deres søn
Søren Wedege 7 Ugift Do [deres søn]
Johannes Ivas 6 Ugift Do [deres søn]
Peder Daniel 5 Ugift Do [deres søn]
Maren 11 Ugift Deres datter
Mette Maria 3 Ugift Do [deres datter]
Hans Christian 1 Ugift Deres søn
Anne Dorthe Petersen 24 Ugift Tienestefolk Huusjomfrue
Thøger Brøchner 20 Ugift Tienestefolk Handelsbetient
Johannes Prom 46 Ugift Tienestefolk Kramboekarle
Thyge Skov 21 Ugift Tienestefolk Kramboekarle
Gude Jørgensen 19 Ugift Tienestefolk Kramboedræng
Niels Pedersen 43 Ugift Tienestefolk Kudsk
Magdalen Bierring 26 Ugift Tienestefolk Stuepig
Grethe Enhus 20 Ugift Tienestefolk Do [stuepig]
Susane Dupont 25 Ugift Tienestefolk Køkkenpige
Louise Askov 24 Ugift Tienestefolk Amme

They had the following children.

+ 2009 M i Hans Anthonius Brøchner Bruun was born on 18 Jul 1793. He died on 1 Apr 1863.
+ 2010 M ii Søren Wedege Bruun was born on 20 May 1794. He died on 11 Nov 1826.
+ 2011 M iii Johannes Ivar Bruun was born on 28 Jun 1795. He died on 26 Jan 1836.
+ 2012 M iv Peder Daniel Bruun was born on 18 Dec 1796. He died on 7 Jun 1864.
+ 2013 F v Maren Pagh Bruun was born on 31 Dec 1797. She died on 24 Mar 1886.
+ 2014 F vi Mette Maria Bruun was born on 15 Dec 1798. She died on 7 Jan 1888.
+ 2015 M vii Hans Christian Hansen Bruun was born on 9 Mar 1800. He died on 4 Jul 1871.
  2016 M viii Knud Bruun was born on 3 Mar 1801 in Fredericia, Vejle, Denmark. He was christened on 15 Apr 1801 in Fredericia Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark. He died on 12 Jun 1824 in Fredericia Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark.
  2017 F ix Kristiane Bruun was born on 16 Mar 1802 in Fredericia, Vejle, Denmark. She was christened in Mar 1802 in Fredericia Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark. She died on 3 Oct 1859 in København, København, Denmark.
        Kristiane married Lauritz Fog Muus, son of Hans Bærentzen Muus and Maren Bjørn Fog, on 21 Nov 1827 in Fredericia, Vejle, Denmark. Lauritz was born on 28 Dec 1795 in København, København, Denmark. He died on 17 Mar 1856 in København, København, Denmark.

Kammerassessor, Toldskriver in København

København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Norgesgade 197, 1. Sal, 1071, FT-1840, C4387
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lauritz Muus 45 Gift Havnecontrolleur
Christiane Bruun 37 Gift hans Kone
Cecilie Christensen 38 Ugift Tjenestepige
Christine Nielsen 23 Ugift Tjenestepige
Peter Kiopke 16 Ugift I Pension, Søn af Major Kiopke
Magdalene Bruun 35 Ugift Konens Søster
Magdalene Købke 14 Ugift Søsterdatter

København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, , Bredgade 197, 2, FT-1845, C3485
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Laurids Muus 50 Gift Kammerassesor og Handelscontrolleur Brøndbyøster Sogn,Kjøbenhavns Amt
Christiane Muus 43 Gift hans Kone Fredericia
Magdalene Bruun 42 Ugift deres Beslægtede Fredericia
Magdalene Købke 20 Ugift deres Beslægtede Fredericia
Johanne Hofmann 28 Ugift Tjenestefolk Haseldorf ved Ueterseen
Petrine Grønning 28 Ugift Tjenestefolk Fredericia
  2018 F x Magdalena Bartholine Bruun was born on 26 Sep 1803 in Fredericia, Vejle, Denmark. She was christened on 29 Sep 1803 in Fredericia Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark.
  2019 M xi Niels Bruun was born on 29 May 1805 in Fredericia, Vejle, Denmark. He died on 18 Aug 1807 in Fredericia Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark.
+ 2020 F xii Marie Kristine Bruun was born on 11 Apr 1806. She died on 4 Feb 1864.
  2021 M xiii Mads Pagh Bruun was born on 5 Sep 1809 in Fredericia, Vejle, Denmark. He was christened on 16 Oct 1809 in Fredericia Trinitatis, Fredericia, Vejle, Denmark. He died on 23 Sep 1884 in Jægergaarden, Aarhus, Denmark.

aarhus, Hasle, Aarhus Købstad, Århus Købstad 7, 1b/jægergaarden, -, FT-1880, a4181
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mads Pagh Bruun 70 Gift Husfader Fredericia
Magadalene Barbara Bruun Født ? 58 Gift Hans Hustru Assens
Charlote Sophie Susanne Købke 53 Ugift Hans Søsterdatter Fredericia
Ellen Marie Petersen 39 Ugift Vium Sogn, Viborg Amt
Hildemarie Petrea Petersen 18 Ugift Aarhus
Dorthea Kirstine Clausen 21 Ugift Besser S. Samsø
Søren Mortensen 36 Ugift Viborg Søndersogn
Hans Peter Christensen 17 Ugift Tostrup, Almind Sogn, Viborg Amt
Lars Govensen 42 Gift ?mtested, Odense A.
Marie Govensen Født Larsen 38 Gift Hans Hustru ?ullerup S. Svendborg A.
Johanne Kristine Govensen 11 - Datter ?ullerup S. Svendborg A.
        Mads married Magdalene Barbara Bruun, daughter of Søren Wedege Bruun and Oline Cecilie Plum, on 10 Sep 1840 in Trinitatis, København, København, Denmark. Magdalene was born on 15 Jul 1821 in Assens, Odense, Denmark. She died on 2 Jun 1901 in Frederiksberg, Frederiksberg, Denmark.

1261. Johanne Margrethe Brøchner (Mette Marie Sørensdatter Wedege , Søren Wedege , Mette Hansdatter Winther , Anna Nielsdatter Friis , Ingeborg Nielsdatter Ferslev , Niels Ferslev Thomsen Lyngaa , Thomas Nielsen ) was born on 15 May 1769 in Spentrup, Randers, Denmark. She died in Stouby, Vejle, Denmark. She was buried on 8 Aug 1817 in Stouby, Vejle, Denmark.

she had 2 sons and 2 daurs by him.

Johanne married Laurits Momme, son of Paul Momme, in 1799. Laurits was born on 23 Jan 1764 in Kristiansand, , Norway. He died on 13 Nov 1824 in Stouby, Vejle, Denmark.

age 61 at death
11531
Lauritz Momme Sognepræst for Stoubye og Hørnum i Aarhuus
Født: 23-01-1764 Christiansand Domkirke   Stempelmærke: Norge
Død: 14-11-1824
Notat: Dåbsattest i RA.
Hustru:
Policenummer:  5662
Pensionspolice oprettet:     22-07-1799
Årlig Pension:     100     Indbetalt:  417    Afdragsordning:  0
Johanne Margrethe Brøchner
Født: 28-05-1769 Spentrup   Stempelmærke: Danmark
Død: 01-08-1817
Notat: Dåbsattest i RA.
Hustru:
Policenummer:  11531
Pensionspolice oprettet:     24-07-1818
Årlig Pension:     100     Indbetalt:  125    Afdragsordning:  650
Else Fridericke Charlotte Jørgensen
Født: 14-10-1790 Vor Frue Kirke, Kiøbenhavn   Stempelmærke: Danmark
Død: 30-05-1864
Notat: Dåbsattest i RA.

vejle, Bjerre, Stouby, Gammelby, , 1, FT-1801, B8715
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lauritz Momme 38 Gift Husbonde Sognepræst
Johanne Margrethe Brøchner 32 Gift hans Kone
Ole Peter Momme 10 Hans Børn af første ægteskab
Hans Bagger Momme 9 Hans Børn af første ægteskab
Lauritz Jacob Momme 5 Hans Børn af første ægteskab
Julius Diderich Momme 3 Hans Børn af første ægteskab
Hans Brøchner Momme 2 deres Søn
Povel Momme 63 Enke Mandens Farbroder Antaget i Huset
Karen Momme 35 Ugift Mandens Søster ligeledes
Hans Brøchner 24 Ugift Huslærer Student
Frideriche Friderichsen 34 Ugift Huusjomfrue
Hans Jensen 27 Gift Tjenestefolk
Mads Nielsen 24 Ugift Tjenestefolk
Malene Jensdatter 23 Ugift Tjenestefolk
Bodil Sørensdatter 24 Ugift Tjenestefolk

København, København (Staden), Vester Kvarter, Løngangsstræde, No. 158, 1. Sal, 183 F3, FT-1840, C9481
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
madam Elisabet Jørgensen Momme 49 Enke Lever af Pangsion
Johannes Momme 20 Ugift Student, hendes Søn
Jacob Bruun 21 Ugift Student, lever af Jelp fra Forældrene, Logerende
Olle Bruun 13 Ugift Student, lever af Jelp fra Forældrene, Logerende

They had the following children.

+ 2022 M i Hans Brøchner Momme was born on 16 Nov 1799. He died on 20 Sep 1847.
+ 2023 F ii Eleonora Hedevig Momme was born on 12 May 1801. She died on 9 Jul 1878.
+ 2024 F iii Mette Marie Momme was born on 24 Jan 1803. She died on 12 Sep 1854.
+ 2025 M iv Jørgen Henning Momme was born on 22 Jun 1805.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index